อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

อธิบดีกรมอุตุฯ ห่วงความปลอดภัยขรก.จัดรถส่งกลับตจว.

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กำชับผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมอำนวยความสะดวกจัดรถส่งบุคลากรกลับต้นสังกัดหรือภูมิลำเนาต่างจังหวัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 17.23 น.


เมื่อวันที่ 26 มี.ค. นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งให้ผู้บริหารระดับกองศูนย์ในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยาและผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่า ในช่วงเวลานี้เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งฯที่เกี่ยวข้อง ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ตรงกัน โดยเน้นประโยชน์ของประเทศและทางราชการ ตลอดจนเน้นความปลอดภัยของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวเป็นสำคัญ ในกรณีที่บุคลากรมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในหน่วยงานส่วนกลางก็ยังสามารถปฏิบัติต่อไปได้ และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับต้นสังกัดหรือภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะสนับสนุนรถยนต์ของทางราชการเพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยให้ตลอดเวลาในการเดินทาง. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18