อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

"ผู้ว่าฯพังงา"ล็อกดาวน์ต้าน"โควิด" นทท.ต้องมีใบรับรองแพทย์

ผู้ว่าพังงาประกาศล็อกดาวน์ต้านโควิด-19 มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องถูกกักตัว 14 วัน นักท่องเที่ยวจะเข้าพังงาต้องมีใบรับรองแพทย์ ใครไม่มีต้องกักตัว 14 วันโดยออกค่าใช้จ่ายเอง ตั้งแต่ 30 มีนาคมเป็นต้นไป ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 17.55 น.


เมื่อวันที่ 27 มี.ค. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ออกประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับผู้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
 


1.ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพังงา ที่เดินทางออกจากจังหวัดพังงาไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑล (ปทุมธานี , นนทบุรี , นครปฐม , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร) หรือพื้นที่ที่พบว่ามีการระบาดของโรคแล้วเดินทางกลับจังหวัดพังงา จะต้องกักตนเองเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางมาถึงจังหวัดพังงา และให้เจ้าบ้านแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทราบทันที หากฝ่าฝืน มีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
 
2.นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล (ปทุมธานี , นนทบุรี , นครปฐม , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร) หรือพื้นที่ที่พบว่ามีการระบาดของโรคเพื่อมาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่แพทยสภากำหนด โดยมีข้อความยืนยันว่าไม่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 วัน หากไม่มีใบรับรองแพทย์ จะต้องถูกกักตัว เพื่อสังเกตอาการในสถานที่รัฐจัดให้ จนครบ 14 วัน โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง
 


3.ให้เจ้าของสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท และที่พักอื่น ๆ ตรวจสอบประวัติผู้เดินทาง หากพบว่าบุคคลนั้นเดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล (ปทุมธานี , นนทบุรี , นครปฐม , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร)หรือพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่แพทยสภากำหนด

โดยมีข้อความยืนยันว่าไม่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 วัน หากไม่มีใบรับรองแพทย์จะต้องถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการภายในโรงแรม รีสอร์ท และที่พักนั้น จนครบ 14 วัน โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง และให้เจ้าหน้าที่สถานประกอบการแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทราบทันที

หากฝ่าฝืนไม่กักตัว หรือไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ มีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 15