อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ฟิวเจอร์พาร์ค-สเปลล์ยกเว้น เก็บค่าเช่าร้านค้าช่วงปิดห้าง

ฟิวเจอร์พาร์ค-สเปลล์ยกเว้นเก็บค่าเช่าร้านค้า ที่ปิดระหว่างวันที่ 22 มีนาคม -12 เมษายน 2563 ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 21.39 น.


น.ส.จิตตินันท์ หวั่งหลี  กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์  กล่าวว่า   จากสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด  รัฐบาลได้มีประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19  รวมถึงการปิดห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าฯ 

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ในฐานะผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์  พร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระงับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19  จึงได้ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่   22 มีนาคม 2563  ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ยกเว้นร้านในบางกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการยกเว้น

ทั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้าเป็นอย่างมาก  บริษัทฯ มีความห่วงใยและตระหนักถึงความลำบากของผู้ประกอบการร้านค้า ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้นิ่งนอนใจพร้อมหาแนวทางช่วยเหลืออย่างดีที่สุด   บริษัทฯ  จึงยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ให้ร้านค้าที่ปิดให้บริการตามเวลาที่ภาครัฐ กำหนด สำหรับธุรกิจที่เปิดให้บริการ จะมีการพิจารณาค่าเช่า และค่าบริการตามความเหมาะสม
 
ทั้งนี้ ศูนย์การค้าฯ ยังคงเปิดให้บริการในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหาร รวมถึงธนาคาร และเครือข่ายโทรศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นที่พึ่งพิงของลูกค้าและประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้  โดยมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด19 อย่างเข้มงวด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19