อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

สิ้น'หลวงพ่อชัยพร'เจ้าอาวาสวัดหลักห้า สิริอายุรวม69ปี

หลวงพ่อชัยพร เกจิดังแห่งคลองดำเนิน มรณภาพอย่างสงบ ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน สิริอายุ 69 ปี 48 พรรษา เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น.


เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร พระครูประภัสสรวรคุณ (ชัยพร วลฺลโภ ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธ์ (วัดหลักห้า) คลองดำเนินสะดวก ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ได้มรณภาพอย่างสงบในเวลา 03.56 น.วันที่ 27 มี.ค. ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ห้องพิเศษ 618 และเตียงที่ 4 

ประวัติหลวงพ่อ เดิมชื่อชัยพร แอนิหล เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2494 บ้านเลขที่ 191 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เป็นบุตรของนาย หยด นางสี แอนิหล บรรพชา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2505 ณ วัดปราสาทสิทธิ์ (วัดหลักห้า) โดยมีพระครูประสิทธิ์สารคุณ (พิณ อินฺทสาโร) วัดอุบลวรรณาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูประสาทรัตนกิจ(บุญ ปทุมสโร) วัดปราสาทธิ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์  พระอาจารย์บุญนาค ลกฺขตฺตสีโล วัดประสาทสิทธิ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ วิทยฐานะ สอบไล่ได้เปรียญธรรม 8 ประโยค

และสอบไล่ได้นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2525 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ พ.ศ.2548 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดปราสาทธิ์ พ.ศ.2551 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 12 พ.ศ.2553 ได้รับแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌา

พ.ศ.2553 รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระครูฐานานุกรมของพระธรรมเสนานี (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) วัดวังตะกู จ.นครปฐม ที่พระครูปลัดสาธุวัฒน์ พ.ศ.2554 ได้รัพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัติ เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูประภัสสรวรคุณ สิริอายุ 69 ปี 48 พรรษา
   


หลวงพ่อชัยพร เป็นพระนักพัฒนาที่สร้างความเจริญให้กับวัดปราสาทสิทธิ์(วัดหลักห้า) รวมทั้งร่วมกับชุมชนหลักห้าพัฒนาตลาดน้ำหลักห้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้สร้างวัตถุมงคลเป็นเหรียญหลวงพ่อไตรรัตน์ วัดหลักห้าที่โด่งดังให้บูชาอยู่หลายรุ่น หลวงพ่อไตรัตน์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่คลองดำเนินฯ ประดิษฐานในวิหารริมคลองดำเนินฯหน้าวัดปราสาทสิทธิ์ 

ล่าสุดได้สร้างเหรียญรุ่นฉลอง 150 ปีคลองดำเนินสะดวก เป็นเหรียญหล่อโบราณ  โดยสร้างคู่กับหลวงพ่อโดวัดหลักสี่ และมีการปลุกเสกที่เข้มขลัง โดยจัดพิธีล่องเรือปลุกเสกในคลองดำเนินสะดวกผ่าน3จังหวัดระยะทาง32 กม. ในเรือพิธีมี หลวงพ่อชัยพร และท่านเจ้าคุณพระมงคลพัฒนาพร (หลวงพี่ดิเรก) เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ นั่งอธิษฐานจิตไปตลอดคลองอีกด้วย
     
กำหนดพิธี น้ำหลวงสรงสรีระสังขารหลวงพ่อชัยพร วันที่ 28 มีนาคม 63 เวลา 13.00 น.พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ถวายน้ำสรงสรีระสังขาร เวลา 16.00น. เจ้าหน้าที่เชิญน้ำหลวงอาบสรีระสังขารเข้าสู่สถานที่และประกอบพิธี เบื้องต้นกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมจนครบ 100 วัน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32