อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

กองบิน41คัดกรองผู้โดยสาร สนามบินเชียงใหม่

ผู้บังคับการกองบิน 41 ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังพลทหารกองประจำการ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จนกว่าการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 15.06 น.


เมื่อวันที่ 28 มี.ค. นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้มาตรวจเยี่ยมทหารกองประจำการจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 ที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการตรวจสอบเอกสาร แบบบันทึกสุขภาพของผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ที่ต้องทำการกรอกเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ และติดตาม ในกรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงตามประกาศของรัฐบาล เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามเป็นพิเศษทั้งนี้ ทางกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกำลังทหารกองประจำการ จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 วันละ 15 นาย แบ่งเป็น 3 ผลัด ผลัดละ 5 นาย โดยเริ่มตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เที่ยวบินเที่ยวแรก (06.00 น.) จนถึงเที่ยวบินเที่ยวสุดท้าย (24.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.2563 – จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24