อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

"สกลนคร-พิษณุโลก"สั่งคุมเข้ม! "งดจำหน่ายสุรา"ป้องกัน"โควิด"

ผู้ว่าฯ 2 จังหวัดคุมเข้มประกาศห้ามจำหน่ายสุรา ป้องกันกันโควิด-19 สกลนครตั้งแต่ 31 มี.ค.-16 เม.ย. ส่วนพิษณุโลก 1 เม.ย-30 เม.ย. หากฝ่าฝืนจำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท พุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 12.27 น.


เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ออกประกาศเรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนี้ ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเกทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายสุราตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ หากผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ก็ได้ออกประกาศเรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเช่นกัน โดยระบุว่า ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเกทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายสุราตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ หากผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 25