อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ยธ.เปิดใช้8ช่องทางออนไลน์ ไว้รองรับเรื่องราวร้องทุกข์

กระทรวงยุติธรรม เปิดใช้ 8 ช่องทาง เพื่อให้ประชาชนใช้ในการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ในช่วงที่โรคโควิด-19 แพร่ระบาด พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.36 น.


เมื่อวันที่ 2 เม.ย. นายสามารถ เจนชัยจิตวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ระบุถึงวิธีป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ว่ากระทรวงยุติธรรมยุค 5G เน้นลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เน้นการรวมตัวของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ลดการเดินทาง จึงได้เปิดช่องทางออนไลน์ขึ้น โดยมี 8 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์และรับคำขอใช้บริการด้านงานยุติธรรมได้ตามนโยบาย หยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติโดยใช้ตัวอักษร 6 ตัว ป้องกันโควิด-19  คำว่า NURSES ที่แปลว่า พยาบาล เอามาปรับใช้ในหลักการป้องกันโควิด-19 คือ 1.N-Never touching your eyes, nose, and mouth ไม่แตะต้องตา จมูก ปาก  2.U-Use mask properly ใส่หน้ากากอนามัยให้เป็นนิสัย  3.R-Regular hand washing มั่นล้างมือให้สะอาดบ่อยครั้งเท่าที่ทำได้  4.S-Staying home อยู่ที่บ้านหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่มีคนหนาแน่น  5.E-Eating hot foods รับประทานอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลางของตัวเอง  และ6.S-Social distancing รักษาระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 15