อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

'ตราด'หนึ่งเดียวในภาคตอ.ไม่ติดเชื้อ ขอปักหลักสู้ไม่ถอย

"ตราด" 1 ใน 11 จังหวัด หนึ่งเดียวของภาคตะวันออกที่ยังแข็งแกร่งไม่เจอผู้ติดเชื้อในจังหวัด ทุกภาคส่วนร่วมช่วยกันต้านทานไว้ จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.


สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังคงแพร่กระจายไปทั่วทุกภาค โดยยังมีจังหวัดที่ไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้ออยู่ 11 จังหวัด หลังจากล่าสุด จ.ลำปาง และ จ.สกลนคร เพิ่งจะพบผู้ติดเชื้อไป

โดย 1 ใน 11 จังหวัด ที่ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อและน่าชื่นชมการทำงานมาก็คือ จ.ตราด จังหวัดเดียวของภาคตะวันออกที่ยังแข็งแกร่ง ซึ่งตราด เป็นจังหวัดเล็กๆ สุดชายแดนตะวันออก จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย เป็นที่หมายปองของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ หลั่งไหลเดินทางเข้ามาเยือนเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลตราดอย่าง เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมากแต่ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ในประเทศไทย ส่งผลให้ได้รับผลกระทบด้วยไม่แพ้กัน ประชาชนเกิดการตื่นกลัวถึงขั้นมีการร้องขอให้มีการปิดจังหวัดในขณะที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

โดยที่ก่อนหน้านี้ ทางจังหวัด ภายใต้การนำของ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผวจ.ตราด ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการรณรงค์สร้างความเข้าใจนำไปสู่การป้องกันตนเอง พร้อมให้มีรายงานความคืบหน้าทุกวัน
           


สำหรับมาตรการการรับมือที่ส่งผลให้จังหวัดตราด ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้น ประกอบด้วย 1.การตั้งจุดคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดตราด ในทุกเส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณจุดตรวจร่วมด่านท่าจอด  ตำบลแสนตุ้ง  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ตลอด 24 ชั่วโมง

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้วยการร่วมกันตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดตราดทุกคน  ซึ่งหากพบมีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะมีการเชิญตัวเข้าสู่กระบวนการซักประวัติ พร้อมทั้งบันทึกลงทะเบียนข้อมูลเพื่อนำสู่การติดตามอาการโดยทีมงานสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่2.มีการวางระบบการเฝ้าระวัง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมกันเฝ้าระวังการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ว่ามีบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล หรือไม่ เพื่อจัดทำฐานทะเบียนประวัติ และเฝ้าดูอาการโดยการกักตัวอยู่กับบ้าน   

ทั้งนี้ ทางจังหวัด ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า ปัจจุบันจังหวัดตราด ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ขณะที่หน่วยงานต่าง ๆ อำเภอทุกแห่ง จะร่วมกันปฏิบัติงานตรึงพื้นที่ โดยเฉพาะเส้นทางที่จะเข้าสู่จังหวัดตราดทุกช่องทางอย่างเข้มงวด

3.ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ ลดความตื่นตระหนกจากข่าวสารอันเป็นเท็จ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามแนวทาง กินร้อนช้อนกลาง หมั่นล้างมือ  รวมทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง เมื่ออยู่ในที่ชุมชน ถือว่าเป็นอีกวิธีที่สำคัญในป้องกันตนเองในอันดับต้นๆ4.มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อป้องกัน ควบคุม และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยคำสั่งฉบับดังกล่าว แบ่งออกเป็น 9 ข้อ ประกอบด้วย
4.1.ปิดชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับสนามมวย สนามกีฬา สนามม้า และสนามชนไก่
 
4.2.ให้สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดหรือมีคนแออัดยัดเยียด ได้แก่ ผับ สถานบันเทิง โรงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา ฟิตเนส และสถานบริการอื่น ๆ ตาม พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 โดยให้ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น คัดกรองอุณหภูมิ วางเจลล้างมือไว้ในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังลูกค้าใช้บริการ มีการทำความสะอาดพื้นผิว และห้องสุขา จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา4.3.ให้หน่วยงานราชการและภาคเอกชน งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การแข่งขันกีฬา การประชุมสัมมนา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่สำคัญ เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรม ให้ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเคร่งครัด เช่น คัดกรองอุณหภูมิ วางเจลล้างมือไว้ในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน

4.4.ให้สถานที่ทำงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสากิจ เอกชน ลดความแออัด โดยเหลื่อมเวลาทำงาน เหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหาร จัดที่นั่งห่างกัน ลดการรับบุคลภายนอกที่จะเข้ามาในสถานที่ทำงาน ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น คัดกรองอุณหภูมิ วางเจลล้างมือไว้ในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน4.5.ให้สถานที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง สถานีบริการน้ำมัน ตลาด และภาคเอกชน รวมถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้มีมาตรกรป้องกันการแพร่เชื้อ และดำเนินการตามมาตรการอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเคร่งครัด เช่น คัดกรองอุณหภูมิ วางเจลล้างมือไว้ในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังลูกค้าใช้บริการ มีการทำความสะอาดพื้นผิว และห้องสุขา จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา

4.6.ให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ทำแผนการทำงานจากบ้าน โดยส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เพื่อให้บุคลากรทำงานที่บ้าน ทดแทนภาวะปกติ และส่งเสริมระบบธุรกรรมอิเล็คทรอนิคส์ และการซื้อขายออนไลน์สำหรับประชาชนทั่วไป
4.7.ให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน จัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ทำงาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง4.8.ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด กำกับระบบขนส่งสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเคร่งครัด เช่น การคัดกรองอุณหภูมิผู้โดยสาร ให้พนักงาน และผู้โดยสารใส่หน้ากากผ้า ลดความแออัดของผู้โดยสาร และเพิ่มความถี่ของการเดินรถ
4.9.ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนใส่หน้ากากผ้าเมื่อเดินทางเข้าสถานที่ชุมชน

ส่วนมาตรการล่าสุด คือการประกาศปิดจังหวัด ห้ามบุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาในจังหวัด ยกเว้นมีความจำเป็น ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ควบคู่ไปกับคำสั่งเคอร์ฟิว ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 น.ถึงเวลา 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563
 


อย่างไรก็ตามตอนนี้มีจังหวัดที่ไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 11 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ,ชัยนาท ,ตราด ,น่าน ,บึงกาฬ ,พังงา ,พิจิตร ,ระนอง ,สตูล , สิงห์บุรี และ อ่างทอง (นับจนถึงวันที่ 5 เม.ย.) โดย 11 จังหวัดได้มีการบังคับใช้มาตรการอย่างเข้มแข็งต่างๆ ดูแลพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ทำให้ถูกเฝ้ามองจากคนไทยทั้งประเทศ พร้อมส่งกำลังใจให้ผ่านวิกฤติอันเลวร้ายนี้ไปให้ได้.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    96%
  • ไม่เห็นด้วย
    4%

ความคิดเห็น