อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ส่ง.ทหารพรานหญิง สร้างการรับรู้ป้องกันโควิด-19

ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจ ทหารพรานที่ 41 ส่งทหารพรานหญิง ทำความเข้าใจกับประชาชนในการป้องกันและดูแลตัวเองจากโควิด-19 ส่วนที่มหาสารคามรวมพลังทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในหน่วยงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 21.15 น.


เมื่อวันที่ 5 เม.ย. หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 41 (ฉก.ทพ.41) ได้จัดกำลังพล ชป.กร. พร้อมด้วย หมวดทหารพรานหญิง (มว.ทพ.หญิง) พบปะสร้างความเข้าใจในการป้องกันและดูแลตัวเอง เพื่อมิให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19) กับประชาชนในพื้นที่ อ.รามัน จังหวัดยะลา รวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สร้างความเข้าใจ ในมาตรการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา ตามสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จ.ยะลาวันเดียวกันที่จังหวัดมหาสาคาร กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่สำรวจแนะนำการตั้งด่าน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข ในการปฏิบัติตั้งด่านตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่บริเวณด่านตรวจร่วม บ.ห้วยแอ่ง ต.ท่าตูม อ.เมือง จว.มหาสารคาม 

พ.อ.กิตติศักดิ์  ดวงกลาง ได้ทำการลงสำรวจพื้นที่การตั้งด่านตรวจร่วมเพื่อคัดกรองบุคคลที่ใช้รถใช้ถนนเพื่อค้ดกรองบุคคลที่ผ่านไปมาระหว่างจังหวัดให้ปลอดเชื้อแพร่ระบาด โควิด -19 ทั้งนี้ ได้กำชับระเบียบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร สาธารณสุข ให้มีการเคร่งครัดในการปฏิบัติงานและให้ถูกหลักของการป้องกันการแพร่เชื้อโรค ด้าน พ.ท.สิทธิชัย บำรุงเขต ผบ.ร.151 พัน.2 และประธานชมแม่บ้านสาขา ร.151 พัน.2 พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ แม่บ้าน และกำลังพลจิตอาสา ได้ดำเนินกิจกรรมการทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในหน่วย อาคารโรงนอน และสำนักงานภายในหน่วย และให้นำที่นอน หมอน มาตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค รวมไปถึงให้มีการซักผ้าห่มและปลอกหมอน โดยจัดรถน้ำ 1 คัน เพื่อผสมน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดบริเวณบ้านพักใช้ชุดหมอสารวัตรโควิด-19 ในการควบคุมการผสมที่ กรม สน.พล.ร.15 ก็ได้จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day” ซึ่งกำลังพลของหน่วย ทำการ ชำระล้างสิ่งปนเปื้อน  และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามอาคาร สำนักงานบก.กรม สน.พล.ร.15 ,ร้อย.บก.กรม สน.พล.ร.15 ,โรงรถ ,ตลาดกลางค่ายลพบุรี    ราเมศวร์ และ TK PARK ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 ณ ค่ายลพบุรีราเมศวร์ จังหวัดสงขลา.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24