อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

ผช.ผบ.ทอ.ประชุมทางไกล แก้ปัญหาไฟป่าที่เชียงใหม่

ผช.ผบ.ทอ.ประชุม VTC กับ รอง ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมแก้ปัญหาภัยแล้ง หมอกควันและไฟป่า โดยใช้โดรนบินสำรวจจุดความร้อนแลบินลาดตระเวนตรวจสอบการลักลอบเผาป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 20.50 น.


เมื่อวันที่ 8 เม.ย. พล.อ.อ. สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Teleconference (VTC) ระหว่างศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ กับ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนโรงเรียนการบิน และกองบิน ณ ที่ตั้งต่างจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ และอากาศยานของกองทัพอากาศ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง รวมทั้งการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 โดยในขณะนี้กองทัพอากาศ ได้สนับสนุน อากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV ร่วมทำการบินสำรวจจุดความร้อน (hotspot) และบินลาดตระเวนตรวจสอบการลักลอบเผาป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนสนับสนุนเครื่องบินโจมตี Alpha Jet ร่วมปฏิบัติการฝนหลวงในภาวะเมฆเย็นและยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ โดยวางกำลังอยู่ที่กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12