อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

เตือน!ห้ามใส่แมสก์ให้เด็กทารก เสี่ยงต่อ'ระบบประสาท-ก๊าซคั่ง'

ชมรมเวชศาสต์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ประกาศเตือนห้ามใส่ face shield หน้าหน้ากากอนามัย ทารกแรกเกิด เสี่ยงทำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คั่ง อันตรายต่อระบบประสาท ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 08.48 น.


เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ผื่อข่าวรายงานว่า ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไทย ออกประกาศห้ามใส่ face shield ให้ทารกแรกเกิด โดยระบุเนื้อหาว่า ตามที่สถานพยาบาลหรือหน่วยงานหลายแห่งได้มีการประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (face shicld) และหรือ ประยุกต์หน้ากากอนามัย (surgical.and non surgical face mask) มาสวมใส่ให้แก่ทารถแรกเกิดทั้งขณะอยู่ในโรงพยาบาล และจำหน่ายกลับบ้าน โดยมีการระจายไปสู่สาธารณะอย่างแพร่หลายในช่วงระยะสถานการณ์โรคโควิด-19 นั้นทางชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยได้มีการหารือในคณะกรรมการของชมรมฯ แล้ว มีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ ช่องทางการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ใหญ่สู่ทารก อ้างอิงจากมาตรฐานสากลทั้งองค์การอนามัยโลก และ Centers for Drisease Control and Prevention ช่องทางการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ไปสู่ทารกแรกเกิดที่สำคัญที่สุด คือการกระจายจากผู้เลี้ยงดูทารถ ซึ่งได้แก่ บิดามารดา ญาติ หรือพี่เลี้ยง ผ่านทางละอองฝอยจากการจาม หรือไอ (droplet ransmission) ทางสัมผัส (contact transmission) จากมือผู้เลี้ยงดู หรืออุปกรณ์ สิ่งของที่มาสัมผัสทารก
 
การป้องกันที่ดีที่สุดในการป้องกันการแพร่เชื้อสู่ทารก
1. ล้างมือให้สะอาดตามสุขอนามัยก่อนสัมผัสทารก และการใส่หน้ากากอนามัยของผู้เลี้ยงดูหากไม่แน่ใจในอาการของตัวเอง
2. ผู้มีอาการไม่สบายโดยเฉพาะมีอาการทางระบบหายใจ งดเข้าใกล้ทารก
3. งด การนำทารกแรกเดินออกนอกบ้าน ยกวนการพาไปฉีดวัดซีนตามกำหนต หรือไปพบแพทย์เมื่อมีอาการไม่สบาย
4. หากจำเป็นต้องพาทารกไปอยู่ในที่ชุมชน ควรปฏิบัติตามนโยบายของ Physical distancing อย่างเคร่งครัด โดยห่างจากผู้อื่น ประมาณ 6 ฟุต (2 เมตร)
5. งดการเยี่ยมทารก จากบุคคลภายนอกทั้งที่โรงพยาบาล และที่บ้าน ควรใช้สื่อทางสังคม (social media) แสดง
ความยินดีแก่ครอบครัวแทนภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดกับทารกในการใส่ face shield หรือ face mask
1. เนื่องจากทารกแรกเกิดหายใจทางจมูกเป็นทางหลัก (obligate nasat breather) ยังไม่มีความสามารถหายใจชดเชยด้วยการอ้าปากหายใจได้ เมื่อมีการขาดอากศ หรือ ออกซิเจน ดังนั้นวัสดุต่างๆ ที่นำมาผลิตเป็น surgical mask หรือ non-surgical mask หากมีคุณสมบัติ breathability (แรงต้านต่อการไหลของอากาศเข้า-ออก) สูงเกินไป อาจทำให้ทารกหายใจได้ไม่เพียพอ และมีโอกาสเกิดการสะสมของก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ได้ เกิดอันตรายต่อระบบประสาทของทารก
2. วัสดุพลาสติกที่ใช้บังหน้าทารกอาจมีความคมบาดใบหน้า ดวงตา ทารกได้
 
สรุป ทางชมรมฯ จึงไม่สนับสนุนให้มีการใส่ face shield หรือ face mask แก่ทารกแรกเกิด
 
 

ขอบคุณข้อมุลและภาพประกอบ : ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย, Infectious ง่ายนิดเดียว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 51