อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

คัดเข้ม'40นศ.ไทย'เข้าด่านปาดังฯ มาจาก'ซาอุ'ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูง

คัดกรองเข้มนักศึกษาไทยในซาอุดิอาระเบีย เดินทางถึงประเทศไทยชุดที่ 2 จำนวน 40 ราย ทางด่านปาดังเบซาร์ แยกตัวคนละส่วนกับแรงงานไทยที่กลับจากมาเลเซีย จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.23 น.


เมื่อวันที่ 25 พ.ค. บรรยากาศที่ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา  ในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีนักศึกษาไทยที่อยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย ชุดที่สอง จำนวน 40 คน เดินทางกลับประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย หรือ กลุ่มดาวะห์ มีการคัดกรองอย่างเข้มงวดและแยกตัวออกมาจากกลุ่มแรงงานไทยที่เดินทางจากประเทศมาเลเซีย และทำการเพาะเชื้อที่ด่านปาดังเบซาร์ทันที เนื่องจากประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อในเกณฑ์สูง โดยมีผู้ติดเชื้อประมาณ 2,000 รายต่อวัน จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องคัดกรองอย่างเข้มข้นหากผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าข่ายจะถูกส่งตัวไปดูแลที่โรงพยาบาลเพื่อรอผลเพาะเชื้อ และหากผลเป็นบวกก็จะนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม และหากผลเป็นลบผู้ที่อยู่ใน จ.สงขลา หรือจังหวัดอื่นๆ จะนำตัวส่งไปยังศูนย์กักกันที่โรงแรมเอ็มโซโฮ อาคารซี อ.สะเดา ที่จังหวัดจัดเตรียมไว้แต่จะแยกจากผู้ที่กลับจากมาเลเซีย ยกเว้นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ได้ประสานให้มีรถมารับไปกักตัวตามภูมิลำเนา.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 20