อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV "อนุบาล-ม.6"วันที่ 1 มิ.ย.

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมจริงด้วยตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นอนุบาล - มัธยม ประจำวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 06.15 น.


“เดลินิวส์ออนไลน์” ชวนทุกคนมาส่องตารางของเด็กๆ นักเรียนแต่ละระดับชั้น วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ว่าภายใน 1 วัน เรียนวิชาอะไรกันบ้าง ถ้าพร้อมกันแล้ว ตามมาดูกันเลย

1.ระดับอนุบาลศึกษาปีที่1 ช่อง DLTV10 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. จะมีรายวิชาที่เรียน และมีรายการสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วย อาทิ อนุบาลปีที่ 1 เรื่อง โรงเรียนของเรา (3), Happy Parenting, Rama Kid D เป็นต้น2.ระดับอนุบาลศึกษาปีที่2 ช่อง DLTV11 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. จะมีรายวิชาที่เรียน และมีรายการสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วย อาทิ อนุบาลปีที่ 2 เรื่อง ตัวเรา (3), อยู่เป็นลืมป่วย, Rama Square เป็นต้น3.ระดับอนุบาลศึกษาปีที่3 ช่อง DLTV12 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. จะมีรายวิชาที่เรียน และมีรายการสอดแทรกความรู้ควบคู่ไปด้วย อาทิ อนุบาลปีที่ 3 เรื่อง ตัวเรา (3), เงินทองต้องวางแผน บุคคลต้นแบบ 2, Work Heart ออกกำลังใจ เป็นต้น4.ระดับประถมศึกษาปีที่1 ช่อง DLTV1 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 4, คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 6 และ 7, ภาษาไทย 1 เรื่อง มารยาทดี-มีน้ำใจ 2, กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ,กอท.) เรื่อง เรียนรู้เรื่องเส้น และในช่วง13.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง5.ระดับประถมศึกษาปีที่2 ช่อง DLTV2 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต (3), คณิตศาสตร์ 2 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200, ภาษาไทย 2 เรื่อง ผันวรรณยุกต์สุขใจ, ภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง Know About Me,กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง เรียนรู้วันเวลา 2 และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง6.ระดับประถมศึกษาปีที่3 ช่อง DLTV3 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาไทย 3 เรื่อง มารยาทดีมีน้ำใจ 2, ภาษาอังกฤษ 3 เรื่อง Test 1 (Hello & Body), คณิตศาสตร์ 3 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สามจำนวน, กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง7.ระดับประถมศึกษาปีที่4 ช่อง DLTV4 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาไทย 4 เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา, ภาษาอังกฤษ 4 เรื่อง We love and Care, วิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต (ต่อ), กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์, กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เลือกสินค้าและบริการ 2 และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง8.ระดับประถมศึกษาปีที่5 ช่อง DLTV5 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ คณิตศาสตร์ 5 เรื่อง การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน, วิทยาศาสตร์ 5 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3), ภาษาไทย 5 เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา, กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตซื้อสินค้าและบริการ, กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน - ของใช้ส่วนตัว – การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง9.ระดับประถมศึกษาปีที่6 ช่อง DLTV6 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ คณิตศาสตร์ 6 เรื่อง สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ, ภาษาไทย 6 เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา (1), ภาษาอังกฤษ 6 เรื่อง Fun Activities, กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (2), กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) * เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ (2) และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง10.ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ช่อง DLTV7 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาไทย ม.1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ, คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ, ภาษาอังกฤษ ม.1 เรื่อง My best friend, ประวัติศาสตร์ ม.1 เรื่อง ระบบศักราช และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง11.ระดับมัธยมศึกษาปีที่2 ช่อง DLTV8 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส, ภาษาอังกฤษ ม.2 เรื่อง What time do you get up?, วิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง การละลายของสารในตัวทำละลาย (2), ทัศนศิลป์ ม.2 เรื่อง เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดแนวความคิดในงานทัศนศิลป์ และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง12.ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 ช่อง DLTV9 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล, ภาษาไทย ม.3 เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (1), คณิตศาสตร์ ม.3 เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 เรื่อง ประเภทงานเพื่อการดำรงชีวิต, การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 เรื่อง การวิเคราะห์และการวางแผนทำงานเพื่อการดำรงชีวิต และในช่วง14.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง13.ระดับมัธยมศึกษาปีที่4 ช่อง DLTV13 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 30-1.30 ชม. อาทิ ภาษาไทย เรื่อง การอ่านวรรณคดี (2) : วรรณคดีและวรรณกรรม, คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนแบบบอกเงื่อนไข พร้อมตัวอย่าง, เทคโนโลยี เรื่อง การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา/การหารูปแบบ, เสริมสาระความรู้ และในช่วง12.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง14.ระดับมัธยมศึกษาปีที่5 ช่อง DLTV14 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 30-1.30 ชม. อาทิ ภาษาไทย เรื่อง เนื้อหาและกลวิธีในสารคดีและบันเทิงคดี, รูปแบบของบันเทิงคดี, คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริงในรูปกรณฑ์, เทคโนโลยี เรื่อง การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา และในช่วง12.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้ง15.ระดับมัธยมศึกษาปีที่5 ช่อง DLTV15 : เริ่มเรียนช่วงเวลา 08.30 น. รายวิชาละ 30-1.30 ชม. อาทิ ภาษาไทย เรื่อง บทนำเรื่องและประวัติผู้แต่ง, คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปแบบของข้อมูล 1, เทคโนโลยี เรื่อง เทคนิคและวิธีการแบ่งปันข้อมูล (การทำแฟ้มผลงาน) อินโฟกราฟิก ข้อควรระวังในการแบ่งปันข้อมูล และในช่วง12.30 น. เป็นต้นไปจะเป็นเทปรีรันการเรียนวิชาช่วงเช้าอีกครั้งแต่ถ้าใครอยากทราบตารางเรียนออนไลน์แบบเต็มของนักเรียนแต่ละระดับชั้น สามารถเข้ามาดูกันได้ที่... (คลิกเลย)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    59%
  • ไม่เห็นด้วย
    41%