อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

ศาลทั่วปท.เร่งติดวงจรปิด สร้างเชื่อมั่นรับมือเหตุร้าย

เลขาฯศาลยุติธรรม เผยศาลยุติทั่วประเทศติดตั้งกล้องวงจรปิดกว่า 2,000 ตัว รับมือเหตุร้ายภายในศาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.13 น.


เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (30 พ.ค.) นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยขึ้นภายในบริเวณศาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในศาลที่เข้มงวดเพิ่มมากขึ้น

โดยมีนโยบายติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในห้องพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานศาลยุติธรรม ผู้พิพากษา คู่ความ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงเฝ้าระวังและป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเสี่ยงเกิดขึ้นได้ในห้องพิจารณาคดี 

สำนักงานศาลยุติธรรมได้มอบหมายให้ศูนย์รักษาความปลอดภัย ดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพและเสียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับติดตั้งภายในห้องพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ทุกห้องที่มีการใช้งานรวมทั้งสิ้น 270 ศาล ซึ่งต้องใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 2,112 ตัว ล่าสุดได้ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแล้วเสร็จจำนวน 1,905 ตัว ใน 246 ศาล และดำเนินการจัดอบรมด้านวิชาการและการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดห้องพิจารณาคดีให้แก่เจ้าหน้าที่ของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ผ่านการถ่ายทอดสดภาพและเสียง (Streaming) เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ ในส่วนของศาลที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารและรอติดตั้ง จำนวน 20 ศาล และศาลที่ต้องการติดตั้งกล้องเพิ่มอีก จำนวน 4 ศาล คาดว่าจะสามารถดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จทั้งหมดได้ภายในเดือนพ.ย. นี

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ออกมาได้วางระบบให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด รวมทั้งการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในห้องพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และทำให้สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรและประชาชนที่มาติดต่อราชการศาลมากขึ้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%