อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

'ภูเก็ต'พร้อมแล้วจ้า เตรียมเปิดชายหาด-เที่ยวได้9มิ.ย.

พ่อเมืองภูเก็ตเซ็นคำสั่ง เตรียมเปิด "ชายหาดภูเก็ต" ให้ท่องเที่ยวได้แล้ว 9 มิ.ย.นี้ พร้อมมาตรการเว้นระยะห่าง เลี่ยงโควิด-19 อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 07.00 น.


เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ได้เผยแพร่ข้อมูลระบุว่า "จังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 36/2563" โดยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 36/2563 โดยเบื้องต้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตมีมติ เห็นชอบ ในประเด็นที่สำคัญดังนี้

-เห็นชอบผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จังหวัดภูเก็ต รอบที่ 3 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563

-สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเปิดให้บริการ ต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue วันที่ 8 มิ.ย. 2563 เปิดเฉพาะต่อใบอนุญาต. / เปลี่ยนชนิด /ใบแทน / แก้ไข / ระหว่างประเทศ / ค้างดำเนินการ วันที่ 22 มิ.ย. 2563 เปิดบริการทุกกระบวนงานเช่น ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ใหม่) ต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ ที่ต้องอบรม เปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองหรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับ กรมการขนส่งทางบก

-เปิดพื้นที่ชายหาดตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2563 และต้องปฏิบัติตามดำเนินการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่สาธารณะ ริมบาทวิถี และพื้นที่ชายหาด

ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติตามมติที่ประชุม จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตที่ประกาศออกมาต่อไป...ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @ปชส. จังหวัดภูเก็ตคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%