อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

ให้1แสน!สกสค.จ่ายค่าตกใจ เลิกจ้างพนักงาน961ราย

บอร์ดองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ สกสค. ยืนยันมติเดิมคือเลิกจ้าง 961 ราย พร้อมอนุมัติเบิกจ่ายค่าชดเชยเบื้องต้นให้พนักงานทั้งหมดคนละ 1 แสนบาททันที ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.31 น.

จากกรณี องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เลิกจ้างพนักงาน 961 คน ทำให้พนักงานเดือดร้อนกันอย่างมาก บางคนถึงขั้นเป็นลมแบบล้มทั้งยืน โดยทาง สกสค. ให้เหตุผลว่าขาดทุนต่อเนื่องมากว่า 15 ปีนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ. ) ในฐานโฆษกศธ. กล่าวภายหลังการประชุมวาระพิเศษกับบอร์ดองค์การ สกสค.ว่า การจ่ายวันนี้เป็นการชดเชยเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนของพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง ส่วนเงินเยียวยาที่เหลือ จะจ่ายตามอายุงานของแต่ละคนโดยจะชดเชยให้ตามกฎหมายซึ่งจะจ่ายในวันที่ 31 กรกฎาคมที่เป็นวันสิ้นสุดการทำงาน คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมกว่า 1,285 ล้านบาท และขอย้ำว่าการเลิกจ้างพนักงาน 961 คน เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะหากยังฝืนที่จะดำเนินธุรกิจตามรูปแบบเดิม จะยิ่งส่งผลให้องค์การค้าคุรุสภา มีหนี้สะสมเพิ่มขึ้นถึง 1 หมื่นล้านบาท ภายใน 3-5 ปี จากนี้  เพราะขณะนี้หากรวมหนี้สินเดิมและเงินเยียวยารวมกันก็มากกว่า 8 พันล้านบาทแล้ว  พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ยุบองค์การฯ เพราะยังมีพนักงานทำงานเหมือนเดิมอยู่อีก 74 ราย โดยจะต้องฟื้นฟูเพื่อทำธุรกิจอื่นต่อไป " นายประเสริฐ กล่าว

ด้าน นายธนพร กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างรายละ 1 แสนบาท หรือที่เรียกกันว่าค่าตกใจ รวม 961 ล้านบาทภายในวันนี้ทันที โดยไม่ต้องรอเบิกจ่ายในปลายเดือน ก.ค.แต่อย่างใด นอกจากนี้ที่ประชุมบอร์ดยังมีมติจ่ายเงินชดเชย แบ่งเป็น 2 ประเภทเต็มจำนวน ภายใต้เงื่อนไขอายุการทำงาน และเงินเดือนล่าสุดเป็นเกณฑ์การพิจารณา โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินชดเชยรวม 400 วัน หรือ 13 เดือน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีอายุงานต่ำกว่า 20 ปี จะได้รับเงินชดเชย 300 วัน หรือ 10 เดือน ซึ่งเจ้าหน้าที่องค์การค้าฯ จะได้รับเงินชดเชยมากกว่าพนักงานบริษัทเอกชนที่ถูกเลิกจ้างอย่างแน่นอนสำหรับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างทั้ง 961 ราย มีอายุงานเฉลี่ย 25 ปี 5 เดือน และมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่เดือนละ 31,287 บาท ซึ่งการพิจารณาค่าชดเชยครั้งนี้ ทาง สกสค.ต้องใช้เงินกว่า 423 ล้านบาทเศษ เมื่อรวมค่าบำเหน็ดของเจ้าหน้าที่จำนวน 861 ล้านบาทเศษแล้ว ต้องใช้เงินทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 1,285 ล้านบาท ซึ่งองค์การค้าฯ ต้องกู้ยืมเพื่อมาดำเนินการจ่ายค่าชดเชยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหาร สกสค.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 ในการแต่งตั้ง นายอดุลย์ บุสสา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าฯ โดยมอบหมายภารกิจเร่งด่วนในการจัดทำแผนฟิ้นฟู สกสค.ภายใน 30 วัน ซึ่งหากมีแผนงานด้านบุคลากรและมีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ใหม่เพิ่มเติม ก็ให้รับสมัครใหม่ได้เลย ที่สำคัญ คือ ไม่ปิดกั้นพนักงานเก่าหากต้องการมาสมัครใหม่ก็สามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในกรอบของระเบียบใหม่ขององค์การค้าฯ

ขอบคุณภาพจาก เพจ ศธ.360 องศา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    27%
  • ไม่เห็นด้วย
    73%

ความคิดเห็น