อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมพบปะนักเรียนทุนพระราชทาน  และรับฟังการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.23 น.

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.  ที่โรงเรียนบ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท  องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน พบปะนักเรียนทุนพระราชทาน และรับฟังการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  พล.ต. สมดุลย์  เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  นายอำเภอสุไหงโก-ลก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ข้าราชการ ร่วมต้อนรับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อการศึกษานั้นมีมากมายหลายโครงการ เรื่องหนึ่งที่ยังความปลาบปลื้มมาสู่คนวงการศึกษานั่นคือ พระองค์ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อมาจัดตั้ง “โครงการกองทุนการศึกษา” เพื่อหวังสร้างคนดีคืนแผ่นดิน โดยการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่อยู่ในคุณธรรมความดี และได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา

 

โดยพล.อ. เฉลิมชัย  สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน  4 โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านมูโนะ , โรงเรียนบ้านบูเกะตา , โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 และโรงเรียนบ้านสาเมาะ ในระหว่างวันที่ 15 -16  ก.ค. 2563 ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  COVID - 19 โรงเรียนบ้านมูโนะได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลัก 3 ป. คือ ป. ที่ 1 การปรับหลักสูตร (แบบยืดหยุ่น) ป. ที่ 2 การปรับสถานที่ และ ป. ที่ 3  การปรับตัวชีวิตวิถีใหม่ New Normal รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติกับนักเรียนที่ต้องเรียนที่บ้าน โดยให้เข้าเรียนผ่านระบบการสอนทางไกล DLTV ผ่านช่องทาง On - Air และ Online ทำใบกิจกรรม ใบงาน และการบ้านที่ครูมอบหมายในวันมาเรียน

 

จากนั้น องคมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านบูเกะตา หมู่ที่ 2 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พล.ต.ต. นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอแว้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา ร่วมต้อนรับสำหรับโรงเรียนบ้านบูเกะตามีแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนในการป้องกันโรค COVID -19 โดยมี 6  มาตรการ ประกอบด้วย การคัดกรองวัดไข้ สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ทำความสะอาด ลดแออัด โดยได้มีการรายงานความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 และแนวทางแก้ไขปัญหา การรายงานสภาพปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 โดยเฉพาะกรณีนักเรียนสัญชาติไทยที่ติดตามผู้ปกครองไปทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จะมาส่งลูกแบบเช้าไปเย็นกลับ ในช่วงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -  19 ทำให้ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านระบบ LINE เพื่อสื่อสารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้นักเรียนได้เรียนและทำแบบฝึกหัด ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39