อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ขอเดินทางจากสิงคโปร์กลับไทย

ขั้นตอนลงทะเบียนสำหรับคนไทย ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยสายการบิน Singapore Airline เที่ยวบินที่ SQ 976 จำนวนที่ 60 ที่นั่ง อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.45 น.


เมื่อวันที่ 4 ส.ค.  เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยระบุข้อความไว้ว่า การลงทะเบียนสำหรับคนไทย ที่ต้องการเดินทางกลับไทย ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยสายการบิน Singapore Airline เที่ยวบินที่ SQ 976 วันลงทะเบียน : วันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2563 เวลา 15.30-16.30 น. และวันอังคารที่ 4 ส.ค. 2563 เวลา 15.30-16.30 น. จำนวนที่นั่ง : 60 ที่นั่ง* ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางในวันดังกล่าว กรุณาลงทะเบียนด้วยตัวท่านเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
** แรงงานไทยที่ได้ลงทะเบียนออนไลน์เมื่อเดือน มิ.ย. ขอให้ติดตามให้นายจ้างส่งเอกสารการอนุมัติการเดินทางจาก MOM ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยด่วน

*** เอกสารที่จะต้องนำมาลงทะเบียน:
(1) หนังสือเดินทาง
(2) บัตรประชาชน
(3) บัตรของสิงคโปร์ หรือวีซ่าพำนักในสิงคโปร์
(4) ผู้ที่ถือใบอนุญาตทำงานทุกประเภท (ทั้งบัตรเวิร์ค (Work Permit) บัตร S Pass บัตร EP) จะต้องมีเอกสารที่ทางบริษัทรับทราบการเดินทางของท่าน (print หรือมีรูปถ่ายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่)
(5) (สำหรับแรงงานไทยที่ถือบัตรเวิร์ค – Work Permit) เอกสารอนุญาตการเดินทางจาก MOM
(6) บัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์
ผู้ที่ยังไม่มีบัตรโดยสาร ขอให้ซื้อกับสายการบินผ่าน website https://www.singaporeair.com/th_TH/th/home#/book/bookflight
หรือ Ticketing office @ION Orchard #04-05 (โดยไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่ 7 ส.ค. 63)
(7) ผู้ที่มีประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา / มีโรคประจำตัว / ต้องรับประทานยาเป็นประจำ ขอให้นำเอกสารทางการแพทย์ หรือยาที่รับประทานเป็นประจำมาด้วยที่มา : Royal Thai Embassy, Singapore - สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%