อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

อนุกมธฯชงปลดล็อค"กระท่อม" ออกจากยาเสพติดประเภทที่5

โฆษกคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายฯ เผยที่ประชุมเห็นชอบให้ปลดล็อก "พืชกระท่อม" จากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 คาดเสนอร่าง พ.ร.บ.ให้วิปรัฐบาลพิจารณา ทันสมัยประชุมนี้ พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 19.10 น.


เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่รัฐสภา นายรงค์  บุญสวยขวัญ    ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะโฆษกคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติ (อนุวิป) และคณะ ร่วมกันแถลงข่าวผลการประชุมคณะอนุกมธ. ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.)เป็นผู้เสนอ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ ด้วยปัจจุบันพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522   แต่ในหลายประเทศมิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961   และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1872  มิได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ที่มีการบริโภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน จึงสมควรยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5  

ด้าน นายรงค์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ อนุกมธ.ฯ จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวไปยังคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) เพื่อเตรียมบรรจุเป็นญัตติเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ซึ่งคาดว่าจะทันในสมัยประชุมนี้  ทั้งนี้ วิปรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของประชาชนโดยเร็วที่สุด.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17