อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

ส.ท.ท.แจงเบี้ยสูงอายุล่าช้า หน้าที่กรมบัญชีกลางโอนตรง

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) แจงข้อเท็จจริงข่าวเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นหน้าที่กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงินโดยตรงทุกวันที่ 10 ส่วน “อปท.” แต่ละแห่งมีหน้าที่สำรวจสิทธิ-ทำรายชื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้น ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น.


เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่สำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดยะลา นายจรัญ วงศ์สวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) นายกัมพล กลั่นเนียม เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นำคณะตัวแทนจาก ส.ท.ท.และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เข้าพบนายอภิชัย รุ่งเรืองกุล บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาและรองบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นายเลอภพ โสรัตน์ รองบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการนำเสนอข่าวเลื่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 

โดยการเข้าพบในครั้งนี้มี ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา จ.ขอนแก่น นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลนาทวี จ.สงขลา นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองท่อมใต้ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกระบี่ นายธนศักดิ์ มาคะสิระ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง ที่ปรึกษา ส.ท.ท. นายวิสูตร จงชูวณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมาน ศิลาแดง นายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสกลนคร นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบk]จังหวัดชัยภูมิ และคณะทำงาน ร่วมหารือด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า ส.ท.ท. ขอชี้แจงว่า เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ และค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ของเด็กนักเรียน เป็นนโยบายของรัฐบาล และรัฐบาลมีหน้าที่ต้องจัดสรรเงินงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้กับประชาชน กรณีเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงินโดยตรงให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการทุกวันที่ 10 ของเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เพียงสำรวจข้อมูลจำนวนสิทธิได้รับเบี้ยให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้น 

“กรณีการเลื่อนจ่ายเงินดังกล่าว เนื่องจากมีปัญหาติดขัดขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง กับ กรงส่งเสริมการปกครอง ซึ่งทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดเวลาในการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีสิทธิโดยเร็ว” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวด้าน น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าพบในครั้งนี้ นอกจากจะมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว ยังเป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีเทศบาลและอบต.ทั่วประเทศกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ  เชื่อว่าการเข้าพบเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ จะเป็นการประสานงานที่ดีร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นในการดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป.  

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13