อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

PEA จัดทีมเฉพาะกิจรับมือพายุ 'โนอึล' 24 ชั่วโมง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตรียมพร้อมรองรับพายุโซนร้อนโนอึล จัดทีมเฉพาะกิจเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความมั่นคงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.23 น.


นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือด้านความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า จากพายุโซนร้อนโนอึล ผ่าน VDO Conference ไปยังศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ (SCADA) 12 เขต ทั่วประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตรียมพร้อมเปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) ทั้งในสำนักงานใหญ่และสำนักงานในพื้นที่ 12 เขต ทั่วประเทศ ในเบื้องต้นได้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟ และจัดเตรียมความพร้อมดังนี้1. ด้านบุคลากร  เตรียมเจ้าหน้าที่ประจำสถานีไฟฟ้าและสำนักงานการไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ด้าน ยานพาหนะเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า เตรียมพัสดุสำรองสำหรับงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Generator) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้การสนับสนุนได้ทันที
4. ด้านการสื่อสารภายในองค์กร ใช้ช่องทางการสื่อสารแบบหลอมรวม (Unified Communication System : UC) ซึ่งสามารถสื่อสารได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้ได้ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Desktop และรองรับระบบสื่อสารทุกเครือข่าย เพื่อให้เกิดการประสานงานได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ PEA ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ใช้สำหรับคาดการณ์พยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้ถึง 5 วันและระบบติดตามความเร็วลมที่มีผลกระทบต่อระบบสายส่งแรงสูง รวมถึงพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมจากพายุฝน  ทำให้สามารถเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และแก้ไขได้ทันท่วงทีอย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติและติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุวิทยาอย่างใกล้ชิด  หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16