อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

PEA คว้ารางวัลชนะเลิศ AREA 2020 สาขาเสริมสร้างพลังงานทางสังคม

PEA คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2020 จากโครงการ เศษกิ่งไม้สร้างเศรษฐกิจชุมชน พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.56 น.


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คว้ารางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2020 สาขาเสริมสร้างพลังงานทางสังคม (Social Empowerment) จากโครงการ “เศษกิ่งไม้สร้างเศรษฐกิจชุมชน” ตอกย้ำการเป็นองค์กรเติบโตร่วมกับสังคม แบ่งบันประสบการณ์ในการดำเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่าย เสริมสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีด้าน CSR ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระดับภูมิภาคเอเชีย เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์องค์กร ยกระดับให้เป็นที่รู้จักในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2020 คัดเลือกและมอบรางวัลเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อแสดงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับนานาชาติ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ชนะเลิศการประกวดรางวัลสาขาเสริมสร้างพลังงานทางสังคม (Social Empowerment) จากโครงการ “เศษกิ่งไม้สร้างเศรษฐกิจชุมชน”เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในยุค New Normal โดยประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อจัดงานแบบผสมผสานในสถานที่จริง มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ International CSR & Sustainability Summit (ICS) 2020 และประกาศรางวัลของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 80 หน่วยงาน จึงได้จัดงานมอบรางวัลผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมรับรางวัลดังนี้1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการฯ นำเศษกิ่งไม้มาทำปุ๋ยและเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินโครงการฯ โดยร่วมมือกับชุมชนอำเภอวังประจบ จังหวัดตาก นำเศษกิ่งไม้มาทำถ่าน ชุมชนอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการฯ นำเศษกิ่งไม้มาทำถ่านและของใช้ภายในครัวเรือน
3.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดำเนินโครงการฯ นำเศษกิ่งไม้มาทำปุ๋ย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18