อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

ไขข้อสงสัยไฉน'ปลิงทะเล' ตายเกลื่อนเต็มหาดจันทบุรี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจงเหตุปลิงทะเลตายเกลื่อน 300 เมตรหาดบางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ชี้เกิดความเค็มต่ำจากที่น้ำจืดไหลลงสู่ทะเล ทำทนสภาพเปลี่ยนแปลงไม่ทัน ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 11.52 น.


เมื่อวันที่ 23 ต.ค. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ออกมาชี้แจงถึงจากกรณีพบปลิงทะเลเกยหาดบางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็นจำนวนมาก โดยได้ระบุข้อความว่า “ค่าความเค็มเปลี่ยน ต้นเหตุปลิงทะเลเกยหาดบางกะไชย”จากกรณีพบปลิงทะเลเกยหาดบางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เข้าพื้นที่สำรวจเมื่อเวลา 16.00 น. เป็นระยะทาง 300 เมตร เบื้องต้น พบปลิงทรายหนามชนิด Holothuria (Theelothuria) kurti 1 ตัว ไม่พบสัตว์น้ำอื่นๆ ตาย โดยปลิงส่วนใหญ่สามารถกลับลงไปในน้ำได้ในช่วงน้ำขึ้นในช่วงเย็น เบื้องต้นไม่แนะนำให้สัมผัสตัวปลิง ทั้งนี้ยังพบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณจุดเกิดเหตุจากนั้นได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป 3 สถานี พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ยกเว้นค่าออกซิเจนละลายในน้ำสูงกว่าปกติ ส่วนแพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาเหตุให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีคือกลุ่มไดโนเฟลคเจลเลตชนิด Noctiluca scintillans นอกจากนั้น ได้สัมภาษณ์คุณวิภัตร ลิปยากร ชาวบ้านบริเวณที่เกิดเหตุ แจ้งว่าพบปลิงทะเลทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเกยหาดเมื่อเวลาประมาณ 08.00 น.เป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ปกติทุกปีเนื่องจากบริเวณนี้เป็นหาดเลนซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของปลิงทะเล โดยจากสอบถาม ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทราบว่าสาเหตุของการเกยหาดนี้ น่าจะเกิดจากความเค็มต่ำจากที่น้ำจืดไหลลงสู่ทะเล ทำให้ปลิงทะเลทนสภาพการเปลี่ยนแปลงความเค็มไม่ทัน และสูญเสียแรงดันออสโมซิสในร่างกาย จึงอ่อนแอจนไม่สามารถต้านทานกระแสคลื่น จึงถูกพัดขึ้นมาเกยหาด ทั้งนี้ ปลิงทะเลเป็นสัตว์ทะเลที่อ่อนแอต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมแบบฉับพลัน จึงมักพบขึ้นมาเกยหาดบ่อยๆ เช่น ปลิงทะเลหัวมันเทศ Acaudina molpadiodes รวมทั้งปลิงทะเลชนิดนี้ด้วย..ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39