อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

สาธิตม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไร้ปัญหานร.ใส่ไปรเวท

จ.พระนครศรีอยุธยา นักเรียนบางส่วนแต่งชุดไปรเวท รร.สาธิต ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไม่มีปัญหาให้เข้าเรียนตามปกติ อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 11.54 น.


เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีนักเรียนแต่งชุดไปรเวทมาเรียน อย่างเช่นที่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โดยกลุ่มนักเรียน มีการยืนถือป้ายที่บริเวณภายในโรงเรียน พร้อมกับการกล่าวเชิญชวนนักเรียนให้ร่วมกันใส่ชุดไปรเวท แทนชุดนักเรียนมาโรงเรียน เป็นอิสรภาพทางการแต่งกาย เป็นความเท่าเทียมภายหลังจากการที่นักเรียนได้เข้าแถวเคารพธงชาติแล้ว ทางฝ่ายปกครองของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้เรียกนักเรียนเข้าไปพูดคุย โดยอนุญาตให้ทำกิจกรรมได้ แต่เมื่อเข้าชั้นเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น ส่วนโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ให้เข้าเรียนตามปกติคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    91%
  • ไม่เห็นด้วย
    9%

ความคิดเห็น