อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

น่ารักอ่ะ'ลูกเต่ามะเฟือง'53ชีวิต ฟักตัวต้วมเตี้ยมลงทะเล 

เฮ! ลูกเต่ามะเฟือง 53 ตัว ฟักตัวออกมาลืมตาดูโลก หลังแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ 137 ฟอง หาดบางขวัญ จ.พังงา สภาพแข็งแรง เจ้าหน้าที่ช่วยกันปล่อยลงสู่ทะเล อัตราการรอด 58 เปอร์เซ็นต์ จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.01 น.


เมื่อวันที่ 18 ม.ค. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10​ (ตะกั่วป่า พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองรับที่ 4 บริเวณหาดบางขวัญ จ.พังงา ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ เมื่อวันที่ 20 พ.ย.63​ โดยเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าดูแล/เฝ้าระวัง สังเกตุการเปลี่ยนแปลงของปากหลุมที่ยุบตัว กระทั่งมีลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมารอบริเวณปากหลุมจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงได้จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ก่อนนำไปปล่อยลงสู่ทะเล 53 ตัว และทำการขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมพบมีสภาพแข็งแรงสามารถนำไปปล่อยเพิ่มได้อีก 5 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองที่ไม่แข็งแรงต้องอนุบาลรอปล่อย 11 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด 1 ตัว ไข่หยุดการพัฒนา (ตายโคม) 3 ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม 46 ฟอง ไข่ลม 18 ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น 137 ฟอง คิดเป็นอัตราการฟัก 58 % เปอร์เซ็นต์  

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น