อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

สภากาชาดชวนบริจาค'พลาสมา' ทำยารักษาผู้ป่วย'โควิด'

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่หายแล้ว มาร่วมบริจาคพลาสมา เพื่อนำไปช่วยเสริมการรักษาผู้ป่วยรายใหม่ ช่วยยับยั้งไม่ให้ปอดอักเสบอย่างรุนแรง พุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.15 น.


รศ.แพทย์หญิงดุจใจ  ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เผยว่า พลาสมาของผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19 แล้ว จะมีภูมิต้านทานต่อไวรัส สามารถนำไปใช้เสริมการรักษาผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรค โดยยับยั้งไวรัสก่อนที่จะเข้าไปทำลายเซลล์ปอดขั้นรุนแรงได้ ภูมิต้านทานในพลาสมานี้ เปรียบเสมือนเป็นยาใช้รักษาโรคได้ 

ในรอบแรกมีผู้ป่วยที่หายแล้วมาลงทะเบียนกว่า 400 ราย แต่มีเพียง 152 รายที่สามารถบริจาคพลาสมาได้เป็นจำนวน 446 ถุง นำไปผลิตเป็น COVID-19 Convalescent Plasma หรือ CCP ที่มีภูมิต้านทานสูงได้จำนวน 383 ถุง 

ศ.นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า อีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา คือ การนำพลาสมาของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่หายแล้ว มาใช้ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งจากการทดลองใช้พลาสมาในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในสถานกักกันโรค (Alternative State Quarantine) 1 ราย เป็นชาวต่างชาติที่มีอาการปอดบวมรุนแรง มีค่าออกซิเจนในเลือดต่ำ จำเป็นต้องให้ออกซิเจนในระดับสูง แต่หลังจากให้พลาสมา CCP ทันทีที่เข้าโรงพยาบาล โดยให้ 2 ครั้ง ล่าสุดผู้ป่วยอาการดีขึ้น สามารถลดการใช้ออกซิเจนได้ ทั้งนี้เชื่อว่า ผู้ป่วยรายนี้ได้ประโยชน์จากการให้พลาสมาค่อนข้างเร็ว 

ถึงเวลาช่วยชาติ รอบ 2 ขอเชิญผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่หายแล้ว สุขภาพแข็งแรงดี มาบริจาคพลาสมา สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ Facebook fan page ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 25