อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานข้าวกล่องวันละ7.5พันกล่อง ช่วยโควิดสมุทรสาคร  

ในหลวง พระราชินี ทรงห่วงใยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดปรุงอาหารพระราชทานวันละ 7,500 กล่อง ให้แก่โรงพยาบาล และศูนย์ห่วงใยคนสาคร เสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.58 น.


เมื่อวันที่ 13 ก.พ. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร รับมอบอาหารพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมพระนรราชจำนง โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกที่ 2 ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ สมาคมภัตตาคารไทย ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร นำไปจัดประกอบอาหารพระราชทานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่ายที่ประจำอยู่ ณ โรงพยาบาล / ศูนย์ห่วงใยคนสาคร (โรงพยาบาลสนาม) และศูนย์เฝ้าระวังโควิด-19 ของแต่ละอำเภอ ตลอดจนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  โดยไม่เลือกแบ่งชั้นวรรณะ เชื้อชาติ หรือศาสนา 


  
สำหรับอาหารพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมภัตตาคารไทย ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร จัดปรุงนี้เป็นเมนูอาหารที่คำนึงถึงความสด สะอาด มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการและถูกหลักอนามัย โดยบุคลากรผู้ปรุงอาหารจะแต่งกายตามมาตรฐานคือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการนำอาหารพระราชทานให้ที่โรงพยาบาล ศูนย์ห่วงใยคนสาคร และศูนย์เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะไม่มีการจัดตั้งหน่วยแจกอาหารพระราชทาน ณ ที่หนึ่งที่ใด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน อันจะนำไปสู่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้  


  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกที่ 2 นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ในการนี้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดปรุงอาหารพระราชทานแก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยจัดทำมื้อละ 2,500 กล่อง วันละ 3 มื้อ รวมทั้งสิ้น 7,500 กล่องต่อวัน ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนับตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
 
ทั้งนี้ทางชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาครได้มอบหมายให้ร้านอาหารกว่า 30 แห่ง ร่วมกันปรุงอาหารพระราชทานในแต่ละมื้อซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้ค้าขายวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาครได้บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกที่ 2 อีกด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13