อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

PEA – กรมศิลปากร ก่อสร้างโครงการประดับไฟโบราณสถาน

PEA ประดับไฟโบราณสถาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในยามค่ำคืน พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.39 น.


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ กรมศิลปากร ก่อสร้างโครงการประดับไฟโบราณสถานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในยามค่ำคืน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีโบราณสถานและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น โดยยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

PEA ดำเนินการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างชนิด LED ที่สามารถปรับโทนสี สร้างฉากสีสัน มีมิติความเคลื่อนไหวทางแสง ใช้เทคโนโลยีการควบคุมแสงสีอย่างต่อเนื่อง กลมกลืน ซึ่งโคมไฟ LED มีคุณสมบัติการประหยัดไฟ มีค่าใช้จ่ายทางด้านกระแสไฟฟ้าที่ต่ำกว่าโคมไฟส่องสว่างแบบเดิมถึง 70% และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 

PEA ติดตั้งโคมไฟประดับแสงสว่างให้กับโบราณสถาน 8 แห่ง ดังนี้

1. วัดพระศรีสรรเพชญ์ 2. วัดมหาธาตุ 3. วัดราชบูรณะ 4. วัดพระราม 5. วัดไชยวัฒนาราม 6. คุ้มขุนแผน และ วัดเกตุ 7. ศาลากลางหลังเก่า 8. วัดภูเขาทองทั้งนี้  PEA ได้ติดตั้งระบบจ่ายไฟพร้อมปรับปรุงอาคารจ่ายไฟซึ่งคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเดิมที่ได้ออกแบบร่วมกับกรมศิลปากร มีระบบป้องกันทางไฟฟ้าตามหลักวิศวกรรม สามารถติดตั้งโปรแกรมเปิด-ปิดแสงไฟตามวันเวลาที่กำหนด หรือตามค่าแสงสว่างแวดล้อม เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจากการใช้โคมไฟประหยัดพลังงานในโครงการ สร้างภาพลักษณ์ในโบราณสถาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นการเชิดชูโบราณสถานให้โดดเด่นทรงคุณค่า สืบสานวัฒนธรรมของชาติให้ยาวนานต่อไป
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น