อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

เช็กเลย!อัพเดทล่าสุด ตรวจ'โควิด-19'ฟรีที่ไหนบ้าง?

เช็กเลย... อัพเดทล่าสุดสถานพยาบาลทั่วไทย ที่ไหนบ้างให้ตรวจหาเชื้อ "โควิด-19" ได้ฟรี พร้อมเกณฑ์ "ใครบ้าง" ที่จะได้รับการตรวจฟรี! พุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 18.35 น.


เป็นที่น่ากังวลใจกันอีกครั้ง สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยทางรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองให้กับทุกคนในไทยที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ หรือมีอาการ ประวัติ ดังนี้

โดยผู้ที่เข้าข่ายเกณฑ์ตรวจโควิด-19 ฟรี
-มีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไป
-มีอาการไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก
-14 วันก่อนเริ่มป่วย มีประวัติเดินทางไป หรือมาจากประเทศที่มีการรายงานโรคในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา, สัมผัสกับผู้ป่วยสงสัย หรือยืนยันว่าติด COVID-19, ไปในสถานที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล ขนส่งสาธารณะ ที่พบผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยัน COVID-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา, ทำงานในสถานกักกันโรค
-หากไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วไม่แน่ใจ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ ปรึกษาแพทย์เพื่อส่งตรวจคัดกรอง สามารถเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน ทั้งในและนอกระบบหลักประกันสุขภาพได้ทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กลุ่มเสี่ยงสูง
-พูดคุยกับผู้ป่วยในระยะใกล้กันกว่า 1 เมตร เกิน 5 นาที
-ถูกผู้ป่วยไอ จามรด โดยไม่ป้องกัน
-ไม่สวมหน้ากาก ไม่ล้างมือ
กลุ่มเสี่ยงต่ำ 
-ไม่ได้สัมผัสพูดคุยกับผู้ป่วย
-สวมหน้ากาก
-ไม่ถูกไอ จามรด
-ล้างมือหลังสัมผัสของ
-หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำ แนะนำให้สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง หากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็วเหนื่อยให้พบแพทย์ทันทีสำหรับรายชื่อห้องปฏิบัติการที่สามารถเดินทางไปตรวจ COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 275 แห่งมีดังนี้
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่
ภาครัฐ 
-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แล็บอ้างอิง)
-ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (แล็บอ้างอิง)
- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาบันบำราศนราดูร
- โรงพยาบาลราชวิถี
- โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)
- โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
- สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
- โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) แผนกเรโทรไวโรโลยี
- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
- โรงพยาบาลสมุทรปราการ
- คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ห้องปฏิบัติการหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
- โรงพยาบาลตำรวจ
- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
- โรงพยาบาลปทุมธานี
- โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
- โรงพยาบาลสมุทรสาคร
- ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
- ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
- โรงพยาบาลตากสิน
- โรงพยาบาลบางกรวย
- กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค
- ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
- โรงพยาบาลกลาง
- สถาบันโรคทรวงอก
- โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
- ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
- ภาควิชาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
- สถาบันราชประชาสมาสัยเอกชน 
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง
- หวนจียีน เทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์
- บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
- โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
- ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์
- โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
- โรงพยาบาลนนทเวช
- โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
- โรงพยาบาลปิยะเวท
- MIC Lab (บริษัท เมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด)
- โรงพยาบาลเมดพาร์ค
- โรงพยาบาลวิภาราม
- องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สาขากรุงเทพมหานคร (International Organization for Migration, IOM)
- โรงพยาบาลศิครินทร์
- โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
- โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
- บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด
- บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด
- โรงพยาบาลซีจีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
- บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด (สยาม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก)
- บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
- โรงพยาบาลรามคำแหง
- โรงพยาบาลวิภาวดี
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
- โรงพยาบาลเจ้าพระยา
- โรงพยาบาลเสรีรักษ์
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
- คลินิกเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี
- โรงพยาบาลสุขุมวิท
- บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด
- คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์
- โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
- โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
- โรงพยาบาลสินแพทย์
- โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
- บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (โรงพยาบาลลาดพร้าว)
- โรงพยาบาลนครธน
- โรงพยาบาลพระรามเก้า
- บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี่เซอร์วิส จำกัด
- โรงพยาบาลเวชธานี
- โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
- โรงพยาบาลมหาชัย
- โรงพยาบาลบางนา 5
- โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
- โรงพยาบาลเอกชัย
- โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร)
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
- โรงพยาบาลไทยนครินทร์
- โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ
- โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
- โรงพยาบาลเอเชีย
- บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
- โรงพยาบาลหัวเฉียว
- บริษัท ภัทร แล็บ จำกัด (โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี)
- โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำต่างจังหวัด ได้แก่
ภาครัฐ 
- ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
- โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
- โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ลำปาง
- โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง
- โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ 
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
- โรงพยาบาลพะเยา พะเยา
- โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน
- โรงพยาบาลแพร่ แพร่
- โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่
- โรงพยาบาลน่าน
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ 
- โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
- โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท
- โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี
- โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร
- หน่วยวิจัยไวรัสวิทยากำแพงเพชร-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ) กำแพงเพชร
- โรงพยาบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร
- โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
- โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก
- โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย
- โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย
- โรงพยาบาลแม่สอด ตาก
- โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์
- โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
- โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
- โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
- โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก
- หน่วยวิจัยมาลาเรียโซโกล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตาก
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 
- โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
- โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
- โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง
- โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
- โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อยุธยา
- ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก
- โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
- โรงพยาบาลตราด ตราด
- โรงพยาบาลระยอง ระยอง
- โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
- โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ชลบุรี
- โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี
- โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
- โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
- โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ
- โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ
- โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
- โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 
- โรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ
- โรงพยาบาลนครพนม นครพนม
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
- โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร
- โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย
- โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
- โรงพยาบาลเลย เลย
- โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว
- โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
- โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
- โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
- โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
- โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น
- โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
- โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
- โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
- โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร
- โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
- โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
- โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
- โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
- โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา
- โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
- โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
- หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ สงขลา
- โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง
- โรงพยาบาลสตูล สตูล
- โรงพยาบาลตรัง ตรัง
- โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี
- โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส
- โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา
- ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค ศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา
- โรงพยาบาลยะลา ยะลา
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
- โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา
- โรงพยาบาลพังงา พังงา
- โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
- โรงพยาบาลระนอง ระนอง
- โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่
- โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต
- โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎร์ธานี
- โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช
- โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
- โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
- โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
- โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
- โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
- โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
- โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
- โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก
- โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี
- โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ่างทอง
- โรงพยาบาลพบพระ ตาก
- โรงพยาบาลแม่ระมาด ตาก
- โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม
- โรงพยาบาลนครนายก นครนายกเอกชน 
- โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี  
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ สระแก้ว
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
- โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
- โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี
- โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ อยุธยา  
- โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ขอนแก่น
- โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ตาก
- องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สำนักงานแม่สอด ตาก
- โรงพยาบาลานนา เชียงใหม่
- โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
- โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
- โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง
- โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ต
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
- โรงพยาบาลทักษิณ
- โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย
- โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
- โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก
- โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา
- โรงพยาบาลพะเยา ราม
- เอ็นเฮลท์ สหคลินิก สาขาเชียงใหม่
- ศูนย์สุขภาพออคซิแคร์ สหคลินิก ชลบุรี
- โรงพยาบาลเมืองเลย ราม
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
- โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล


นอกจากนี้ ยังมี สถานประกอบการที่สามารถเข้าตรวจแบบDrive Thru แบบมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
- โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส 5,000 บาท
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 3,000 บาท
- โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต2 4,500 บาท
- โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 3,800 บาท
- โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 3,000 บาท
- โรงพยาบาล เทพารักษ์ 3,500 บาท
- โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี 3,500 บาท
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 4,500 บาท
- โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ 3,990 บาท (รับตรวจเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเท่านั้น)
- โรงพยาบาลสุขุมวิท 5,500 บาท
- โรงพยาบาลมหาชัย2 4,500 บาท
...

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    98%
  • ไม่เห็นด้วย
    2%

ความคิดเห็น