อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

ตัดเศียรถวายเป็นพุทธบูชา ความเชื่อที่มาจาก'ลัทธิอนาคตวงศ์'

เผยลัทธิอนาคตวงศ์ ตัดเศียรถวายเป็นพุทธบูชา มีจริง วารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ระบุเป็นเรื่องสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ขณะเฟซบุ๊ก Journey of the Footprint" ชี้เป็นเรื่องแต่งสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 มีการวาดลงในจิตรกรรมคอสองศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จ.เพชรบุรี จันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 22.10 น.


จากกรณี อดีตพระธรรมกร ฐานธัมโม หรือ นายธรรมกร วังปรีชา อายุ 68 ปี อดีตเจ้าสำนักสงฆ์ภูหินกอง บ้านนาแค จ.หนองบัวลำภู สร้างอุปกรณ์คล้ายเครื่องกิโยติน ก่อนลาสิกขาบทเมื่อวันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา จากนั้นได้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ตัดศีรษะตัวเองขาดจากลำตัว เสียชีวิตคาที่ภายในสำนักสงฆ์ภูหินกอง เป็นการถวายเป็นพุทธบูชา เพราะเชื่อว่าวิธีนี้จะทำให้ได้เป็นพระปักเจกพระพุทธเจ้าในโลกหน้า ทำให้ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู นำกำลังตำรวจและสสำนักงานพระพุทธศานาจ.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ ขณะที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ต่างออกมายืนยันว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้มีคำสั่งสอนให้ตัดหัวถวาย ตามที่ได้เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ "วารสารดำรงวิชาการ" วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ระบุเนื้อหาของ ลัทธิอนาคตวงศ์ : พุทธศาสนาประชานิยมยุคต้นรัตนโกสินทร์ THE CULT OF ANAGATAVAMSA: POPULAR EARLY BANGKOK PERIOD BUDDHISM โดย ศรัณย์ ทองปาน มีใจความว่า

ในช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ มีหลักฐานระบุในพระราชพงศาวดาร ว่ามีการเผาตัวตาย เพื่อมุ่งหมายการตรัสรู้ในพุทธศาสนาสองราย คือนายบุญเรือง (หรือเรือง) ในปี พ.ศ. 2333 และนายนก ในปี พ.ศ. 2360 แต่จากหลักฐานร่วมสมัย ปรากฏว่าในช่วงใกล้เคียงกันนั้น ยังมีบุคคลอื่นที่เผาตัวตายด้วยวัตถุประสงค์ทางศาสนาอีกอย่างน้อยสองราย เป็นสามเณรและนางชี รวมทั้งมีบันทึกถึงความนิยมในการเชือดเนื้อเอาเลือดมาเป็นน้ำมันจุดตะเกียง หรือเอาดาบแทงตัวเอง เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าก็มี โดยผู้ที่กระทำเช่นนี้ มีตั้งแต่ระดับชาวบ้าน นักบวช ไปจนถึงสมาชิกชั้นสูงในพระราชวงศ์เรื่องทำนองนี้อาจดู “นอกรีต” ในสายตาพุทธศาสนิกชนยุคปัจจุบัน ทว่าอย่างน้อยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ การกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ และถือเป็นกรณียกิจอันควรยกย่อง

ที่มาของการบูชา “ด้วยเลือดด้วยเนื้อ” เหล่านี้ น่าจะมาจากความเชื่อที่แพร่หลายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 10 พระองค์ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคต ดังที่ระบุไว้ในคัมภีร์ อนาคตวงศ์ เรื่องราวของพระอนาคตพุทธเจ้าใน อนาคตวงศ์ นั้น ล้วนแล้วแต่บำเพ็ญกุศลอย่างเด็ดขาดรุนแรง เช่น ตัดศีรษะ หรือเผาศีรษะของตัวถวายเป็นพุทธบูชา

เรื่องราวเหล่านี้ อาจสร้างมาตรฐานและเป็นต้นแบบของการนับถือพุทธศาสนาในยุคนั้น ในระดับที่ถือเป็น “ลัทธิ” ได้เลยทีเดียว เราอาจเรียกลัทธินี้ตามนามของคัมภีร์สำคัญได้ว่าเป็น “ลัทธิอนาคตวงศ์” ซึ่งเป็นพุทธศาสนาประชานิยมในยุคต้นสมัยกรุงเทพฯ ก่อนที่จะถูกเบียดขับและทำให้ลืมเลือน ด้วยกระแส “เหตุผลนิยม” ของพุทธศาสนา “สมัยใหม่” เช่น ธรรมยุติกะนิกาย ที่เฟื่องฟูขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 25 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ "Journey of the Footprint" เพจสำหรับคนชอบเที่ยวและสนใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเด็กประวัติศาสตร์ ได้ โพสต์ภาพจิตกรรมฝาผนัง การตัดศีรษะถวายพระพุทธเจ้า พร้อมระบุข้อความว่า ตัดหัวเป็นพุทธบูชาปรากฏในคัมภีร์อนาคตวงศ์ ขออนุญาตคั่นเรื่องรอยพระพุทธบาทสักวันนะครับ เพราะไปเจอข่าวพระภิกษุตัดหัวตัวเองถวายเป็นพุทธบูชาแล้วตกใจมาก ชวนให้คิดถึงเรื่องนายนก นายเรืองผู้เผาตัวเองเลยครับ ที่สำคัญเรื่องการตัดหัวถวายเป็นพุทธบูชา มีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมพุทธศาสนาเล่มหนึ่งชื่อ "อนาคตวงศ์" ด้วยครับผม

คัมภีร์อนาคตวงศ์นี้ เป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นในอินเดียใต้ โดยพระมหากัสปปะ แห่งโจฬะ ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 เล่าถึงเรื่องของพระอนาคตพุทธเจ้า หรือพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคต 10 พระองค์ ได้แก่ พระเมตไตรยพุทธเจ้า พระรามพุทธเจ้า พระธรรมราชาพุทธเจ้า พระธรรมสามีพุทธเจ้า พระนารทพุทธเจ้า พระรังสิมุนีพุทธเจ้า พระเทวาเทพพุทธเจ้า พระนรสีหะพุทธเจ้า พระติสสพุทธเจ้า และ พระสุมังคลพุทธเจ้า และในเรื่องราวของพระอนาคตพุทธเจ้าทั้ง 10 ที่ปรากฏในคัมภีร์นี้ มีอยู่สองเรื่องที่เล่าถึงการตัดหัวถวายเป็นพุทธบูชา

เรื่องแรกเป็นเรื่องราวของพระเมตไตรยะพุทธเจ้า หรือพระศรีอาริยเมตไตรย เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระยาสังขจักร ครองอินทปัตถ์นครในสมัยของพระสิริมัตพุทธเจ้า เมื่อพระยาสังขจักรได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เกิดความซาบซึ้ง จึงตัดเศียรแล้ววางบนฝ่ามือถวายเป็นเครื่องบูชาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระองค์

อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพระสุมังคลาพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเจ้ามหาปนาทะในสมัยพระกกุสันธพุทธเจ้า ซึ่งได้สละราชสมบัติเพื่อออกบรรพชา ต่อมาได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงบังเกิดความเลื่อมใส ตัดพระเศียรตัวเองถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมกับกล่าวขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดสัตว์ก่อน ส่วนผลแห่งทานของพระองค์นี้ขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

ซึ่งทั้งสองเรื่องที่กล่าวมานี้ มีการวาดลงในจิตรกรรมบนคอสอง ศาลาการเปรียญ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมจารึกอธิบายฉากที่ใต้รูปทั้งสองด้วย

อย่างไรก็ตาม เรื่องราวในคัมภีร์อนาคตวงศ์นี้ ไม่ใช่เรื่องราวในพระไตรปิฎกนะครับ เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นในสมัยหลังมากแล้ว (พุทธศตวรรษที่ 18) และการฆ่าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานั้น ขัดกับหลักพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นในเรื่องของปัญญามากกว่า เรื่องของศรัทธาอย่างชัดเจนและรุนแรงมากนะครับ.


ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ วารสารดำรงวิชาการ และเพจ Journey of the Footprint

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผวจ.สั่งรื้อรูปปั้น'คนถวายหัว' ส่งที่ดินสำนักสงฆ์คืนทหาร

จ่อเอาผิดเรียงตัว'พระ-ชี-ศิษย์' ปล่อย'อดีตพระ'ตัดหัวต่อหน้า

สยอง!เจ้าสำนักสงฆ์ กิโยตินตัดหัวตัวเองอ้างเป็นพุทธบูชา


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น