อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

สมาคมเมตตาธรรมทิพยสถาน นำทีมอาสาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19

นายกสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถาน เต็กก่าจีโหงวเกาะ พร้อมทีมอาสาสมัคร เข้าฉีดพ่นทำความสะอาดวัด ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ "โควิด-19" ที่วัดพุทธนมิต (ภูค่าว) ต.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 00.03 น.


เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่วัดพุทธนมิต (ภูค่าว) ต.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายเก่งกาจ บ้งกาวงศ์ นายกสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถาน เต็กก่าจีโหงวเกาะ พร้อมทีมอาสาสมัคร เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรอบบริเวณวัด โดยมี นายสุทัศน์ พันธ์ศรี  หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.สหัสขันธ์  และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดกาฬสินธุ์  ฉบับที่ 24 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 โดยทาง อบต.สหัสขันธ์ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่คัดกรองนักท่องเที่ยวและจุดลงทะเบียนไทยชนะ และลงลายมือชื่ออย่างละเอียดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยยึดหลักมาตรการ D M H T T อย่างเคร่งครัดนายเก่งกาจ บ้งกาวงศ์ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด19 ระลอกเดือนเมษายน กระจายอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ประชาชนตื่นตัว และมีความกังวลมากขึ้น  เพราะเชื้อกระจายอยู่ทุกพื้นที่ โดยที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ได้เข้าอบรมการฉีดพุ่นยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้องถูกวิธี ก่อนจะปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และใกล้เคียง ตั้งแต่การแพร่ระบาดครั้งแรก จนถึงตอนนี้ ระลอกเมษายน ที่กระจายทุกแทบทุกพื้นที่  ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้รับเรื่องร้องขอจากประชาชนออกทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อมาโดยตลอด แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความตื่นตัวอย่างมาก ซึ่งการออกฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อของสมาคมฯ ไม่ได้เรียกเก็บจากประชาชน  และสามารถร้องขอมายังสมาคมฯ ได้ตลอดเวลา โดยจะจัดอาสาสมัครที่ถูกฝึกอบรมมาแล้วออกปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังอย่างไรก็ตามอยากฝากถึงประชาชนให้เฝ้าระวังตัวเองให้มากที่สุด ดีที่สุด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่กระจายอย่างรวดเร็ว แพทย์ พยาบาล จะต้องทำงานหนักหากไม่ควบคุม หรือประมาท ไม่สวมแมส หรือไม่ให้ความร่วมมือตามมาตรการ D M H T T อาจจะไม่ดีต่อตัวของท่านเอง  รวมถึงการหยุดเชื้อด้วยการอยู่กับบ้าน ก็จะเป็นวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดได้สำหรับวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ อ.สหัสขันธ์ และจ.กาฬสินธุ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยยาสน์ตะแคงซ้าย นอกจากนี้ยังมีมหาธาตุเจดีย์ อุโบสถไม้สร้างจากไม้ใต้เขื่อนลำปาว ด้วยฝีมือแกะสลักไม้จากช่างฝีมือดี ลายพระใหญ่ สี่อิริยาบท  โดยช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวมากถึงวันละ 1,500 – 2,000 คนต่อวัน มีงานประจำปี สรงน้ำพระพุทธไสยยาสน์ ทุกวันที่ 19 เม.ย. ของทุกปี  และกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จะมีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมาก โดยปัจจุบันทางวัดยังเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปกราบขอพร ทำบุญได้ตามปกติ แต่เพิ่มความเข้มงวดตามมาตรการของจังหวัด.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น