อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ยันวัคซีนโควิด "โมเดอร์นา"ขายผ่าน"อภ."เท่านั้น!

“บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด” ออกแถลงการณ์ยืนยันวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ โมเดอร์นา ขายผ่านองค์การเภสัชกรรมเท่านั้น เผยอยู่ในระหว่างเร่งการหาวัคซีน เพื่อกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.20 น.

                         
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ได้ออกแถลงกรณีการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นาในประเทศไทย ผ่านองค์การเภสัชกรรม ตามที่ได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับขั้นตอนและช่องทางการจัดซื้อ จัดหาวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นาในประเทศไทย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

ซิลลิค ฟาร์มา มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับนโยบายตามแผนงานของภาครัฐในการบริหารจัดการการให้วัคซีนแก่ประชาชน รวมถึงแผนการจัดซื้อ จัดหา และกระจายวัคซีนทางเลือก ซิลลิค ฟาร์มา ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในช่วงที่ผ่านมาในการขออนุญาตขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค (Conditional Approval for Emergency Use) และได้รับการอนุมัติทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขของการอนุมัติทะเบียนเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ กำหนดให้การจัดหาและกระจายวัคซีนต้องกระทำผ่านหน่วยงานของภาครัฐ 

ในขณะนี้ ทางบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับองค์การเภสัชกรรม ในการเร่งจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพื่อกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศการจำหน่ายวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา จำเป็นต้องจัดซื้อผ่านตัวแทนภาครัฐเท่านั้น ในที่นี้คือ องค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนฯ และสอดคล้องกับเงื่อนไขในการอนุมัติการขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น