อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

ปีนี้มีฝนมากกว่าปีที่แล้ว พื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือน้ำท่วม

ปภ.รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ปีนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง  อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.41 น.


เมื่อวันที่ 18 พ.ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2564 และจากการติดตามแนวโน้มสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ช่วงฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยช่วงกลางฤดูจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีแนวโน้มที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง 

ปภ.ได้นำข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยของประเทศไทยในรอบ 6 ปีระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2563 มาวิเคราะห์พื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดอุทกภัย พบว่า มีพื้นที่เกิดอุทกภัยเป็นประจำทุกปี 6,076 หมู่บ้าน อยู่ใน 1,096 ตำบล 291 อำเภอ 54 จังหวัด โดยในจำนวนนี้มีหมู่บ้านที่เกิดอุทกภัยปีละ 2 ครั้ง จำนวน 8 จังหวัด 114 หมู่บ้าน ได้แก่ กระบี่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตาก เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน และอุตรดิตถ์ หมู่บ้านที่เกิดอุทกภัยปีละครั้ง จำนวน 5,962 หมู่บ้าน อยู่ใน 54 จังหวัด และจากข้อมูลพบว่ามีหมู่บ้านที่เกิดอุทกภัยแบบปีเว้นปี หรือ 2 ปีครั้ง จำนวน 13,530 หมู่บ้าน อยู่ใน 69 จังหวัด มีหมู่บ้านที่เกิดอุทกภัย 3 ปีครั้ง 14,426 หมู่บ้าน อยู่ใน 73 จังหวัด 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัยผ่านเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น