อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

ช็อก!คลัสเตอร์รร.มัรกัสยะลา พาตัวเลขโควิดสตูลพุ่ง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เผยพบนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ จำนวน 33 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 139 คน พร้อมเรียกประชุมส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาโดยด่วน เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 16.41 น.


เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูล เพิ่มขึ้น จำนวน 33 ราย เป็น กลุ่มนักเรียนโรงเรียนตะห์ฟีซุลกุรอานมัรกัสยะลา จังหวัดยะลา ที่เดินทางกลับมาบ้านที่จังหวัดสตูล และอยู่ในสถานที่กักตัวที่ LQ จังหวัดสตูลทั้งหมด ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 13 ถึง 25 ปี  เป็นนักเรียน มีภูมิลำเนาในพื้นที่ อำเภอเมือง จำนวน 18 ราย  อำเภอควนโดน จำนวน 7 ราย อำเภอละงู จำนวน 2 ราย  อำเภอทุ่งหว้า จำนวน  5 ราย และอำเภอมะนัง จำนวน 1 ราย ผู้ติดเชื้อทุกคน ได้รับการส่งต่อที่โรงพยาบาลสนาม และอยู่ในความดูแลเฝ้าสังเกตอาการโดยบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด

สำหรับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนตะห์ฟีซุลกุรอานมัรกัสยะลา จังหวัดยะลา เดินทางกลับมาบ้านที่จังหวัดสตูล จำนวน 51 คน ได้กักตัวในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ทั้งหมด และได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้วจำนวน 50 คน รอส่งตรวจ จำนวน 1 คน ผลการตรวจยืนยันติดเชื้อ จำนวน 4 ราย เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 64 และวันนี้ (19 มิ.ย 64) พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกจำนวน 3 คน รวมคลัสเตอร์นี้ พบเชื้อกลุ่มนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 11 คน รอผลการตรวจ 2 คนส่วนผู้สัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ก่อนที่นำตัวไปกักตัว ทีมงานสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมือง อำเภอท่าแพและอำเภอทุ่งหว้า ได้ลงไปสอบสวนโรคพบ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งจำนวน 139 คน และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 54 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้นำตัวไปกักตัวใน LQ และบางส่วนที่ลักษณะบ้านมีความพร้อมได้กักตัวที่บ้าน HQ มีการติดตามดูแลโดย เจ้าหน้าที่และ อสม. ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด 54 คน เน้นย้ำเคร่งครัดสุขอนามัย และเฝ้าสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโทร. 1669 ทันที 

ทั้งนี้การป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในคลัสเตอร์กลุ่มนักเรียนโรงเรียนตะห์ฟีซุลกุรอานมัรกัสยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวานนี้ทางจังหวัดสตูลได้เรียกประชุมส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทุกอำเภอวางมาตรการเข้มในการป้องการแพร่ระบาดของโควิด-19 และให้สถานศึกษาในภาครัฐ จำนวน 44 โรง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากการศึกษาในระบบ On Site คือการเรียนการสอนปกติในสถานศึกษา เปลี่ยนเป็นระบบ On Line หรือ On Hand.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    20%
  • ไม่เห็นด้วย
    80%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 75