อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ พิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรโมลีฯ
พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 15.10 น.

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ พิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรโมลีฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรโมลีฯ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 21.41 น.

"ในหลวง-ราชินี" ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 21.30 น.

"ในหลวง-ราชินี" โปรดเกล้าฯ เอกอัครราชทูตไทยเฝ้าฯ ในโอกาสจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ จำนวน 9 คน เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 21.20 น.

"ในหลวง-ราชินี" โปรดเกล้าฯ เอกอัครราชทูตฯ 2 ประเทศ กราบบังคมทูลลาโอกาสพ้นหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตต่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

กรมพระศรีสววางควัฒนฯ พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม 25,600 โดส เพื่อกระจายให้แก่ประชาชนผ้ด้อยโอกาส
พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 17.14 น.

กรมพระศรีสววางควัฒนฯ พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม 25,600 โดส เพื่อกระจายให้แก่ประชาชนผ้ด้อยโอกาส

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จำนวน 25,600 โดส เพื่อกระจายให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อยและชุมชนในพื้นที่เสี่ยง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564

เตรียมจัดนิทรรศการ
เสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.23 น.

เตรียมจัดนิทรรศการ "สิริศิลปิน" เทิดพระเกียรติ "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ปลายปี 64

คณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการ "สิริศิลปิน" และโครงการการแสดงผลงานของศิลปินไทยและนานาชาติ ประชุมติดตามความคืบหน้า เตรียมการจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ปีติ
เสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.16 น.

ปีติ "ในหลวง"ทรงประกอบอาหาร พระราชทานบุคลากรทางการแพทย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-เจ้าคุณพระฯ ทรงประกอบอาหารพระราชทาน แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลต่างๆ

'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เฝ้าระวัง-ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด
จันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 20.53 น.

'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เฝ้าระวัง-ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด

ในหลวง พระราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศ จำนวน 16 คัน และรถต่อพ่วงชีวนิรภัย จำนวน 6 คัน ให้สาธารณสุขเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 

'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รมว.คลัง เข้าเฝ้าถวายชุดเหรียญกษาปณ์
จันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 20.37 น.

'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รมว.คลัง เข้าเฝ้าถวายชุดเหรียญกษาปณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับ โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลังและคณะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

'กรมสมเด็จพระเทพฯ'ทอดพระเนตรโครงการพระราชดำริผ่านสื่อออนไลน์
ศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.34 น.

'กรมสมเด็จพระเทพฯ'ทอดพระเนตรโครงการพระราชดำริผ่านสื่อออนไลน์

์'กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ' ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ ผ่านสื่อออนไลน์