อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

"ในหลวง"เสด็จ"รพ.ศิริราช" แพทย์ถวายตรวจพระอาการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาประทับ ณ รพ.ศิริราช เพื่อเปลี่ยนพระราชอิริยาบถ และฟื้นฟูพระวรกาย แพทย์ระบุถึงเวลาถวายการตรวจติดตามพระอาการ ผลการตรวจเป็นปกติ อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 เวลา 01.07 น.

เมื่อเวลา 12.08 น. วันที่ 31 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับรถตู้พระที่นั่งจากพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาประทับณ ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช จากนั้นเวลา 12.34 น.สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตามเสด็จฯ มาถึง โรงพยาบาลศิริราช พร้อมทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯในการนี้ฉลองพระองค์สีเหลือง ลายดอกไม้ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เผ้ารับเสด็จฯ

ต่อมาเวลา 20.30 น.สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 13 ความว่า วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายงานว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเปลี่ยนพระราชอิริยาบถ และฟื้นฟูพระวรกาย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 โดยมีคณะแพทย์ฯ ผู้เชี่ยวชาญ นักกายภาพบำบัด และพยาบาลตามเสด็จถวายการดูแลพระสุขภาพ และถวายการติดตามพระอาการของพระโรคที่มีความจำเป็นต้องถวายการตรวจติดตามพระอาการด้วยเครื่องมือพิเศษเป็นระยะๆ

บัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องถวายการตรวจติดตามพระอาการด้วยเครื่องมือพิเศษ คณะแพทย์ฯ จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณโรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และได้ถวายตรวจพระสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามผลการใส่สายระบายน้ำไขสันหลังจากช่องไขสันหลังเข้าสู่ช่องพระนาภี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 คณะแพทย์ฯ จะนำผลของการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นแนวการควบคุมการระบายน้ำไขสันหลังต่อไป

นอกจากนี้ คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการตรวจพระปัปผาสะ(ปอด) ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเฝ้าระวังพระอาหารพระปัปผาสะอักเสบที่ทรงเคยเป็นเมื่อ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ.2556 ผลการตรวจปรากฏว่าไม่พบการอักเสบของพระปัปผาสะผลของการตรวจพระโลหิตในวันนี้เป็นปกติ อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิตพระหทัย และระบบการหายพระทัยปกติ ยังคงต้องถวายกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูพระวรกายต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำหรับบรรยากาศที่โรงพยาบาลศิริราชตลอดทั้งวันมีประชาชนที่ทราบข่าวมารอเฝ้าฯ รับเสด็จ เป็นจำนวนมากพร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์ และต่างเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องตลอดสองฝั่งเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่าน ด้านประชาชนที่รอเฝ้ารับเสด็จ นางสุมาลี ใจเย็น อายุ 54 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ชาว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่าทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับที่โรงพยาบาลศิริราชจึงมารอเฝ้าฯ รับเสด็จ รู้สึกเป็นห่วงพระองค์มาก เพราะไม่ทราบว่าเป็นอะไรเนื่องจากเพิ่งเสด็จฯ กลับไปประทับที่วังไกลกังวลขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

น.ส.สุภาพร ยุติมิตร อายุ 49 ปี ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ ชาว จ.นนทบุรี กล่าวว่า วันนี้พาน้าสาวมาตรวจที่ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลศิริราช ทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่ว่าในหลวงจะเสด็จฯ กลับมา จึงรีบมาเฝ้าฯ รับเสด็จ เพราะอยากเห็นพระพักตร์พระองค์อีกครั้ง รู้สึกเป็นห่วงพระองค์มาก อยากเห็นพระองค์กลับมามีพระวรกายแข็งแรง และเสด็จฯลงมาพักผ่อนพระราชอิริยาบถให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี อยากให้ทรงมีพระชนมพรรษา120 พรรษา อย่างที่ทรงเคยรับสั่งไว้ ขอถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่กับคนไทยนานๆ.