อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564

ถวายรางวัลสมเด็จพระเทพ เป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เตรียมทูลเกล้าฯถวายรางวัล"ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์" แด่สมเด็จพระเทพฯ วันที่ 27 ส.ค. นี้ อาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 01.32 น.

วันที่ 14 มิ.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 27 ส.ค. นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายฟรานซิส เกอร์รี่ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ดับเบิลยูไอพีโอ) เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมฯ ถวายรางวัล“ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์”ณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานเนื่องจากดับเบิลยูไอพีโอได้ตระหนักถึงพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง สำหรับคนไทยและประเทศไทย เพราะเป็นปีมหามงคลพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษาด้วย

ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญามากมายหลายแขนง ทำให้ดับเบิลยูไอพีโอจึงได้ทูลเกล้าถวายรางวัลดังกล่าวแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ผลงานพระราชนิพนธ์ขณะเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ อาทิ คืนถิ่นจีนใหญ่,เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง และแกะรอยโสม พระราชนิพนธ์สำหรับเยาวชน เช่น แก้วจอมแก่น และ แก้วจอมซน ,พระราชนิพนธ์แปล เช่น ขบวนการนกกางเขน,ย่ำแดนมังกร รวมถึงยังมีภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์,สติ๊กเกอร์ไลน์ชุด แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล,เพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ เพลงรัก เพลงส้มตำ

นอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรงนำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น เครื่องหมายการค้าของร้านภูฟ้า เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพจากชุมชนในชนบท การส่งเสริมการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ญอกมละบริน่าน ซึ่งเป็นการนำภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชนเผ่ามละบริในการถักทอเถาวัลย์ และได้มีการทำเป็นกระเป๋าเพื่อจำหน่ายหารายได้ให้ชนเผ่า เป็นต้น

“ดับเบิลยูไอพีโอ เป็นองค์กรภายใต้องค์การสหประชาชาติ ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ก่อนหน้านี้องค์กรดับเบิลยูไอพีโอ เคยทูลเกล้าฯถวายเหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาแล้ว เมื่อปี 52”

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 5-14 ต.ค. ประเทศไทยยังได้รับเกียรติจากดับเบิลยูไอพีโอให้จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีณ สำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญา นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสด้วย ในงานดังกล่าวจะเปิดให้ประเทศสมาชิกองค์กร 188 ประเทศ และผู้แทนกว่า 1,000 คน ที่มาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ครั้งที่ 55 ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฯ.