อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

'พระองค์ที'ทรงปล่อยปลา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระองค์ภา และพระองค์เจ้าทีปังกรฯ ทรงปล่อยปลาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ "พระองค์เจ้าทีปังกรฯ" ที่ท่าวาสุกรี ศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 02.52 น.

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปทรงปล่อยปลา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ ท่าวาสุกรี..