อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

จักรพรรดิญี่ปุ่นเสด็จฯ ถวายราชสักการะในหลวงร.9

สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น เสด็จพระราชดำเนินยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในหลวงรัชกาลที่ 9 อาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 20.03 น.

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ อันเป็นโรงแรมที่ประทับมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงร่วมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดอยมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง และท่านผู้หญิงบุตรี ว่าเหยาจะ รองราชเลขาธิการ เฝ้าฯ รับเสด็จ การนี้ทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 1 จบเสร็จแล้ว ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ไปยังอาคารสำนักราชเลขาธิการโดยรถยนต์พระที่นั่ง ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดแสดงความเสียพระราชหฤทัย 

ต่อมาเวลา 18.45 น.สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานพระราชอาคันตุกะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกทรงรับสมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น เมื่อถึงเวลาอันสมควร สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น ทูลลาแล้วเสด็จฯกลับโรงแรมที่ประทับโดยรถยนต์พระที่นั่ง

ทั้งนี้การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะแสดงความอาลัย ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสัมพันธไมตรีระหว่างสองราชวงศ์ มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมายาวนานกว่า 50 ปี โดยเมื่อวันที่ 13 ต.ค.2559 สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโทมนัสเป็นอย่างยิ่ง ทรงไว้ทุกข์แสดงความอาลัยเป็นเวลา 3 วัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายชิกะโอะ คะวะอิ เลขาธิการสำนักพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางยังสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เพื่อส่งสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์

หลังจากนั้น ในวันที่ 20 ต.ค.2559 ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา พระองค์ทรงตอบคำถามผ่านทางจดหมาย ซึ่งส่งผ่านสมาคมผู้สื่อข่าวประจำสำนักพระราชวังของญี่ปุ่น นอกจากทรงตอบคำถามเรื่องพระราชประสงค์ในการสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิและเรื่องทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นแล้ว พระองค์ยังทรงเขียนข้อความระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ว่า

"ในค่ำคืนวันที่ 13 ตุลาคม ข้าพเจ้าได้ทราบข่าวที่น่าเสียใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจากไปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษามากกว่าข้าพเจ้า 6-7 ปี และทรงให้ความกรุณาใส่ใจดูแลข้าพเจ้ามาโดยตลอดราวกับพี่ชายที่แสนดี นับตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุได้ราว 20 ปี ก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบข่าวการประชวรของพระองค์และคาดหวังว่าจะมีโอกาสเข้าเฝ้าฯพระองค์อีกครั้ง ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ไทยทุกพระองค์ และปวงชนชาวไทย"

ขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้  6 มีนาคม เวลา 11.00 น. สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น จะเสด็จฯออกจากโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ไปท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศโดยรถยนต์พระที่นั่ง และเสด็จฯออกจากประเทศไทย กลับประเทศญี่ปุ่น โดยเครื่องบินพระที่นั่ง เที่ยวบินพิเศษของรัฐบาลญี่ปุ่น.