อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ร.10 โปรดเกล้าฯมอบถุงยังชีพพระราชทานซับน้ำตาชาวสุโขทัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนมอบถุงยังชีพผู้ประสบวาตภัย จ.สุโขทัย ขณะที่นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามการฟื้นฟูรักษาโรงเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ที่จ.สุราษฎร์ธานี พุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.08 น.

เมื่อเวลา 09.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ และติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงฟื้นฟูตลอดจนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในจ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ โรงเรียนวัดเพ็ญประดิษฐาราม ต.เคียนชา อ.เคียนชา เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนจำนวน 665 คน โรงเรียนบ้านคลองโร ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนชา เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ต.เวียง อ.ไชยา เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาล-ประถมศึกษา โรงเรียนได้รับความเสียหายจากอุทกภัย น้ำท่วมอาคารเรียน โต๊ะนักเรียนและสื่อการเรียนการสอนเสียหาย ขณะนี้ ได้รับการปรับปรุงอาคารเรียนและได้รับพระราชทานโต๊ะนักเรียนจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ทันปีการศึกษานี้

วันเดียวกัน เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยถึงราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.อ.โยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์ร่วมกับคณะผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่อ.สวรรคโลก อ.บ้านด่านลานหอย อ.ศรีสำโรง อ.คีรีมาศ และอ.เมือง รวม 361 ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ณ ห้องประชุมที่ว่าอำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย