อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ผู้แทนพระองค์มอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรประสบวาตภัย

บรรเทาความเดือดร้อนและคลายความทุกข์ประชาชน จ.แพร่ และ จ.สุโขทัย พฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.38 น.

วันนี้ (18 พ.ค.) เวลา 14.02 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ. โยธิน  ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์ ร่วมกับคณะผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย และอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รวม 930 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ณ หอประชุมตรีเทพ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

อนึ่ง ในช่วงเช้าของวันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีนคร และอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย รวม 627 ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ได้จัดพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร รวม 874 ครอบครัว ณ หอประชุมโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรเป็นล้นพ้น

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ จึงพระราชทานเงินเป็นทุนประเดิมในการก่อตั้งมูลนิธิ เมื่อพุทธศักราช 2506 พร้อมพระราชทานนามว่า “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อยู่ใน “พระบรมราชูปถัมภ์” ชื่อของมูลนิธินี้หมายความว่า “พระราชา” และ “ประชาชน” อนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นการแสดงน้ำพระราชหฤทัยว่า เวลาทำงานควรจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วย 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการบรรเทาความเดือดร้อนและคลายความทุกข์ของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง