อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ขอเชิญร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2560 จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.58 น.

วันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานให้จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ อันเป็นการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้มีการดำเนินการโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เป็นต้นแบบไปแล้ว เมื่อวันที่ 21-27 มิ.ย.2560 โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีประชาชนทุกเพศทุกวัยมาลงทะเบียน เพื่อร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการดำเนินโครงการจิตอาสาในครั้งต่อไป ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.- 5 ธ.ค.2560 กำหนดห้วงเวลาปฏิบัติการ 3 ช่วง ได้แก่ วันที่ 28 ก.ค.-3 ส.ค.นี้ ดำเนินกิจกรรมในเขตต่างๆ ในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 ธ.ค.2560-28 ก.ค.2561 ดำเนินกิจกรรมในจังหวัดที่มีเขตพระราชฐาน และช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.2561-5 ธ.ค.2561 ดำเนินกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ในการนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป มาลงทะเบียนเป็นจิตอาสา ระหว่างวันที่ 23-27 ก.ค.2560 ที่อาคารรับรองพระราชวังดุสิต อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้จัดทำหมวกแก๊ปพระราชทานและผ้าพันคอประชาชนจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยสมุดบันทึกความดี พระราชทานแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"