อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ส่งพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยฝนตกหนักที่คุชราต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นถึงปธน.อินเดียเสียพระราชหฤทัยความสูญเสียจากฝนตกหนักที่คุชราต เสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 21.13 น.

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรณีเกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ทางตะวันตกของสาธารณรัฐอินเดีย ก่อให้เกิดอุทกภัยในหลายเขตของรัฐคุชราต ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม 2560 ดังนี้ ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรุงนิวเดลี ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวอุทกภัยรุนแรงในรัฐคุชราต ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน รวมทั้งผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้ (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร