อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

ในหลวงร.10 ทรงมีพระราชสาส์นยินดีประธานาธิบดีอินเดีย

ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีแก่ประธานาธิบดีอินเดียคนใหม่ ฯพณฯ ราม นาถ โกวินท์ อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 20.13 น.

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายราม นาถ โกวินท์ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียคนใหม่ เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2560 ความว่า ฯพณฯ ราม นาถ โกวินท์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรุงนิวเดลี ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอินเดีย
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ซึ่งมีความเจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมมิตรภาพที่มีอยู่อย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร