อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ทหารและหน่วยงานต่างๆ ฝึกซ้อมริ้วขบวนฯ บนแผนที่จำลอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมทำความเข้าใจการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ พร้อมแสดงเครื่องแต่งกาย 16 แบบ สำหรับริ้วกระบวนพระบรมศพ พุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 12.07 น.

ที่หอประชุม กองทัพภาคที่ 1 พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 ประธานอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นประธานการประชุมแนวทางการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ บนแผนที่จำลอง เป็นครั้งแรก ร่วมกับหน่วยทหาร สำนักพระราชวัง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งเป็นส่วนควบคุมการฝึก, หน่วยปฏิบัติ, หน่วยควบคุม อำนวยการ, หน่วยรับผิดชอบระบบสื่อสาร, ศูนย์บูรณาการงานธุรการและสนับสนุน, คณะทำงานฝ่าย รปภ. จราจร และสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้เพื่อให้การเตรียมการปฏิบัติในการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามราชประเพณี และสมพระเกียรติทุกประการ เพื่อให้การดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสรยยศอัญเชิญพระบรมโกศ พระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการควบคุมกองอำนวยการพระราชพิธีส่วนหน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ ผู้ปฏิบัติและผู้ควบคุม ในทุกส่วนมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงการจัดทำแผนเผชิญเหตุในสมมติฐานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งก่อน ระหว่าง และหลังพระราชพิธีฯ

โดยมีการบรรยายลักษณะภูมิประเทศจำลอง (แผนที่) ตรวจสอบหน่วยปฏิบัติและหน่วยควบคุม การปฏิบัติตามลำดับพระราชพิธี วันพระราชพิธีฯ ริ้วขบวนที่1-6 ขั้นตอนการปฏิบัติ การเคลื่อนย้ายจากที่ตั้งหน่วย การเข้าที่รวมพล การเตรียมการขั้นสุดท้าย การปฏิบัติตามขั้นตอนพระราชพิธี การเคลื่อนย้ายกลับ รวมถึงแสดงเครื่องแต่งกายสำหรับริ้วกระบวนพระบรมศพฯ รวม 16 แบบ อาทิ ชุดสำหรับผู้นำริ้วขบวน ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 นาย, ชุดสำหรับผู้ถือธงสามชาย จำนวน 8 นาย , ชุดสำหรับมโหระทึก จ่าปี่-จ่ากลอง 8 นาย, ชุดสำหรับผู้ตีกลองชนะ ฉุดชัก พนักงานลากเกริน 760 นาย,ชุดแตรสังข์ 52 นาย, ชุดเครื่องสูง ฉัตรทองแผ่ลวด ฉัตรหักทองขวาง รวม 224 นาย, ชุดสำหรับพนักงานจูงม้า พนักงานหามเสลี่ยง พนักงานหามมโหระทึก ผู้บังคับราชรถพระนำ ผู้บังคับพระมหาพิชัยราชรถ ผู้บังคับราชรถปืนใหญ่ รวม 288 นาย, ชุดสำหรับพนักงานถือพระบังสูรย์ พนักงานถือพระกลด พนักงานถือพัดโบก พนักงานถือพระกลดถวายพระบรมโกศ พนักงานถือพระสูรย์หักทองขวาง สารภีถือแพนหางนกยูง จำนวน 15 นาย, ชุดอินทร์เชิญจามร และชุดพรหมเชิญจามร จำนวน 64 นาย, ผู้บอกกระบวน 1 นาย, มหาดเล็กหลวง 100 นาย, ชุดอินทร์เชิญพุ่มเงิน และอินทร์เชิญพุ่มทอง 80 นาย, ตำรวจหลวงคู่แห่ 46 นาย และ ชุดสำหรับสารวัตรกลอง แตร พนักงานคุมฉัตรเครื่องสูง ผู้ควบคุมราชรถพระนำและอื่นๆ 48 นาย

พล.ต.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กล่าวว่า ในริ้วขบวนครั้งนี้จะมีความแตกต่างจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งอื่นๆ หลายจุด อาทิ มีการเชิญกลองมโหระทึก 4 ชิ้น ทำด้วยสำริดนำขบวน มีทหารม้า 4 ม้า มีตำรวจหลวง 8 นาย รวมถึงไม่มีคู่แห่ 3 เหล่าทัพ เช่นงานพระบรมศพของเจ้าฟ้าที่ผ่านมา นอกจากนี้เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ในริ้วขบวนด้วย จึงมีธงชัยเฉลิมพลประดับอยู่ในขบวน รวมถึงธงชัยราชกระบี่ยุทธ ธงชัยพระครุฑพ่าห์ ที่จะประดับอยู่ในขบวน รวมทั้งมีแซงเสด็จเพื่อถวายเกียรติพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด้วย

ทั้งนี้จะมีบวงสรวงพระราชยาน และราชรถในวันที่ 21 ก.ย.นี้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และการฝึกซ้อมย่อยเสมือนจริง ริ้วขบวนที่1,2,3 ครั้งที่1 ในช่วงเช้าของวันที่ 22 ก.ย.2560 ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน