อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

พระเทพมุนีวัดปากน้ำแสดงธรรมถวายพระบรมศพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้คณะต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดถวายพระบรมศพในหลวง ร.9 เป็นวันที่ 236 พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 12.01 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะต่าง ๆ  ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ต่อเนื่องเป็นวันที่ 236 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง 

ในเวลา 10.00 น. น.ส.สุนันทา ติระรัตนสมโภชน์ ตัวแทนบริษัท แอลพีจี คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นประธานเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดปากน้ำ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กทม. วัดหนองว่านเหลือง จ.ฉะเชิงเทรา วันสวนป่าวรมันต์ จ.สุรินทร์ วัดเขาแก้ว วัดป่าบุญเบิกฟ้า จ.เชียงราย วัดแหลมทราย จ.สงขลา วัดสมศรี จ.ขอนแก่น วัดป่าบ้านเก่าพระเจ้าใหญ่ จ.อุบลราชธานี ที่สวดพระพุทธมนต์ โดยมี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก นางสุปรีดา หุตะมาน และคณะ ครอบครัววิจารย์อักษรสิทธิ์ นางวราภรณ์ ประเสริฐวิทย์ และคณะ เวลเนสคอนเนอร์คลินิก นายอนันต์ จึงสุระ และคณะ ครอบครัวศิรพันธ์โภคิน สกุลเกษมทรัพย์ และมูลนิธิคุณแม่จันทร์กรณ์ เกษมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ บริษัท แอลพีจี คอนซัลแตนท์ จำกัด และคุณแม่สมจิตร พร้อมครอบครัวติระรัตนสมโภช มูลนิธิพุทธจตุรพิธพรชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

การนี้เจ้าหน้าที่ได้นิมนต์ พระเทพมุนี วัดปากน้ำ แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง "อุปปาทสูตร" ความตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชสมภพในโลกนี้ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยและชาวโลก เมื่อทรงดำรงพระราชสถานะแห่งพระมหากษัตรย์ได้ทรงปกครองพระราชอาณาจักรและพนกนิกรให้ทันโลกทันสมัย รักษาความเป็นเอกราชของชนชาติไทยให้มั่นคงตลอด 70 ปี สร้างความรู้รักษามัคคีแก่อาณาประชาราษฎร์ บำรุงพระพุทธศาสน์ให้เจริญรุ่งเรืองทั้งในราชอาณาจักรและนานาประเทศ ทรงพัฒนาการเกษตรอันเป็นรากหญ้าของชาติ ด้วยทรงประกาศหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงปวงประชาให้ได้สง่างามด้วยความสุขโดยถ้วนหน้า อีกทั้งทรงรักผาาพระราชวงศ์ด้วยพระราชธรรมและพระราชประเพณีให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งหลาย แม้เมื่อยามที่บ้านเมืองเกิดเหตุอันตรายก็ทรงสลายอุปสรรคทั้งปวงนั้นด้วยพระเมตตาและพระปัญญาบารมี ในส่งนะระองค์นั่นแม้จะประสบความทุกข์ยากและลำบากพระวรกายเพียงใดก็มิได้ทรงหวั่นไหว แต่หากมีพระทัยตั้งมั่นในพระกรุณาธรรมและพระขันติธรรมมาโดยตลอด ทรงนำพาพสกนิกรไทยให้รอดพ้นปลอดภัยมาทุกสมัย จึงทรงเป็นที่รักและเคารพแห่งพสนกริกรชาวไทย ทรงเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจ เปรียบดังภูเขาใหญ่ เป็นที่อาศัยแห่งต้นไม้น้อยใหญ่ให้ได้เจริญเติบโตเป็นพงไพร

ต่อมาเวลา 14.30 น. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 คณะผู้บริหารบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอ๊ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด บริษัท โรส ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และครอบครัวสุขเกษม บริษัท เดอะทริปเปิ้ลเอส จำกัด ร้านอาหารมาโก๊ะอินเตอร์ฟู๊ด บริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จำกัด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ชมรมชีวานุภาพ และบริษัท เสม็ดรีสอร์ท เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุล พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดพระปฐมเจดีย์ วัดไร่ขิง วัดท่าพูด วัดวังน้ำขาว จ.นครปฐม วัดทรงเสวย จ.ชัยนาทสวดมาติกาสดับปกรณ์อุทิศถวายพระบรมศพ

จากนั้นเวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดศิริมงคล วัดศรีบุญเรือง จ.อุบลราชธานี วัดสระเกษ วัดนาทวี วัดแหลมทราย วัดคงคาเลี้ยว จ.สงขลา วัดประชุมธารา วัดทองดีประชาราม วัดราษฎร์สโมสร วัดพรหมนิวาสสวดมาติกาสดับปกรณ์อุทิศถวายพระบรมศพ มีบริษัท สหฟาร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท โชติเทวัญ จำกัด บริษัท ฟู้ด ฟอร์ เดอะ เวิล์ด จำกัด บริษัท โพรเกรส อินเตอร์ฟาร์ม จำกัด บริษัท เบสท์ชิคส์ จำกัด บริษัท ซิงธง จำกัดด บริษัท เฮลธ์ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์) จำกัด บ้านสุขาวดี พัทยา บริษัท ฟิน ฟิน เบเกอรี่ จำก้ด บริษัท วนิดี ฟู้ดส์ จำกัด สมาคมชาวอ่างทอง ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

ส่วนเวลา 19.00 น. สมาคมสโมสรชาววรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะครอบครัวคุณหญิงคัทลิยา อมรวิวัฒน์ บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท จีเอเบิล จำกัด(สำนักงานใหญ่) บริษัท สหมิตรเครื่องกล (มหาชน)จำกัด บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด โรงแรมศิลาหยกแกรนด์และร้านศิลาหยกพลาซ่า คณะบริษัท MIE. จำกัด ตระกูลอารีสุจริตลักษณ์ ตระกูลน้ำหอม คณะบริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตระกูลวงศ์เนตรไตรมตระกูลชัยวัฒนาโรจน์ สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล โดยมีพระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร และวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ