อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

สนว.เลือกภาพถ่ายงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สำนักพระราชวัง คัดเลือกภาพถ่ายรอบแรกจำนวน 1,450 รูป ก่อนนำไปจัดนิทรรศการ โดยประชาชนยังสามารถส่งภาพถ่ายรอบสองเหตุการณ์หลังพระราชพิธี-30 พ.ย.นี้ ได้ทั้งทางเว็บไซต์และไปรษณีย์ เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 21.14 น.

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประมวลภาพเหตุการณ์แห่งความทรงจำนับแต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2559 เป็นต้นมา เพื่อรวบรวมไว้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความจงรัก ความภักดี และความศรัทธา ของปวงเหล่าพสกนิกรที่มีต่อพระองค์ อันจะเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ โดยมีพระราชดำริให้มีการนำภาพที่จัดส่งมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ไปจัดแสดงให้ประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติตลอดไป
สำนักพระราชวังจึงได้เปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในมุมมองต่างๆ ที่ได้บันทึกภาพไว้นับแต่วันเสด็จสวรรคต วันที่ 13 ต.ค. 2559 โดยสามารถจัดส่งภาพเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.2559 ถึงวันที่ 31 ต.ค.2560 และช่วงที่สอง หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ถึงวันที่ 30 พ.ย.นี้
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. สำนักพระราชวัง ได้สรุปยอดผู้ส่งภาพถ่ายในช่วงแรก มีผู้ส่งรูปภาพเข้าประกวดทั้งหมด 5,674 รูป โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักพระราชวัง ได้คัดเลือกภาพที่สื่อถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน 1,450 รูป เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ https://photokingrama9.ohm.go.th พร้อมจะนำไปจัดแสดงให้ประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติต่อไป
ขณะเดียวกัน ประชาชนยังสามารถส่งภาพถ่ายในช่วงที่สองหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พ.ย.2560 สามารถส่งภาพได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพ โดยมีความละเอียดของภาพไม่เกิน 3 เม็กกะไบร์ท พร้อมระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถ่ายภาพ วัน เวลา และสถานที่ของภาพ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ส่งมาได้ที่เว็บไซต์ https://photokingrama9.ohm.go.th หรือทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300, ฝ่ายทะเบียนกองกลาง อาคาร 601 สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1030, กองเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สำนักพระราชวัง อาคารศาลาลูกขุนใน ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ทั้งนี้ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมต้องยินดีให้ส่วนราชการในพระองค์นำภาพไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://photokingrama9.ohm.go.thหรือสอบถามโทร0-2220-7200 ต่อ 3401-3407