อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

พระองค์หญิงฯโปรดให้จัดทำ "พระเมรุมาศเสมือนจริง"

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ทรงโปรดให้จัดทำพระเมรุมาศเสมือนจริง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ไม่มีโอกาสได้เข้าชม สามารถที่จะเข้าชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ เสมือนเดินทางมาชมพระเมรุมาศด้วยตัวเอง อังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 15.44 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชนได้เผยแพร่ว่า พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงโปรดให้จัดทำพระเมรุมาศเสมือน (Virtual Phra Meru Mas) โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) ในการถ่ายทำ บันทึก และจัดแสดง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ไม่มีโอกาสได้เข้าชม สามารถที่จะเข้าชมได้เสมือนเดินทางมาชม พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณท้องสนามหลวง ด้วยตัวเอง ได้ที่ https://www.songcharoen.com/phrameru/เว็บไซต์ดังกล่าวระบุว่า โครงการจัดทำพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในแบบเสมือนจริง(Virtual Reality) เพื่อการศึกษาเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์จัดเก็บเพื่อเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย โครงการในพระดำริ พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  จัดทำโดย คณะจิตอาสา ศิษย์เก่า และ คณาจารย์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วีรวรรณ์ จิรโศภิน ผู้ประสานงานโครงการ วิษณุ ชุณหจินดา เซน นันทวิญญู วรพจน์ ส่งเจริญ ช่างภาพ ออกแบบ และอำนวยการผลิต โดยวรพจน์ ส่งเจริญ