อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

โปรดเกล้าฯให้จัดแสดง "โขนกลางแปลงพระราชทาน"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน ชุด"มหาธรรมิกราชา" เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ พุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 00.27 น.

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 ธ.ค. ที่พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน ชุด"มหาธรรมิกราชา" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเนื้อหาเป็นการดำเนินเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่ต้นจนถึงพระรามคืนนคร ทั้งนี้ โขนกลางแปลงฯ ครั้งนี้ เคยจัดแสดงมาแล้วในนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยใช้ผู้แสดงจากนาฎศิลปิน ดุริยางคศิลปินและคีตศิลปิน สังกัดการสังคีต รวมทั้งนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับร้อยชีวิต ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปอย่างมาก.