อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 ตุลาคม 2561

โปรดเกล้าฯ'พระองค์ภาฯ'ทรงดํารงตําแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ 

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง“พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”ทรงดํารงตําแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ  พุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 20.33 น.

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการอัยการ  ความว่า  มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง (ข้าราชการอัยการชั้น 4) ให้ทรงดํารงตําแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สํานักงานอัยการภาค 2 สํานักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธ.ค.2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านรายละเอียด